Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Viết Tay – Mẫu mới nhất T05/2024

Hợp đồng mua bán nhà đất là hợp đồng dân sự. Bạn đang mua bán nhà đấ, cần mẫu mua bán giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay? Hợp đồng mua bán nhà có những nội dung gì?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là mẫu văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sỡ hữu nhà được thực hiện để hợp thức hóa việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất sau khi có sự đồng ý giữa bên mua và bên bán. Alo Nhà trọ giới thiệu mẫu tham khảo và nội dung cần có trong hợp đồng là gì.

Trong Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Cần Có Những Nội Dung Gì?

Mỗi văn bản hợp đồng mua bán nhà ở sẽ có những điều khoản khác nhau dựa trên tình hình thực tế và thoả thuận giữa các bên tham gia hợp đồng. Nội dung trong hợp đồng mua bán nhà bắt buộc phải dựa trên quy định của pháp luật và tối thiểu cần có các điều khoản sau:

Thông tin của các bên tham gia hợp đồng

Cá nhân thì cần cung cấp các thông tin sau:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp.
 • Địa chỉ cư trú

Pháp nhân thì cần cung cấp các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp/ tổ chức
 • Địa chỉ trụ sở
 • Mã số doanh nghiệp
 • Giấy đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp
 • Thông tin người đại diện ký kết: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ cư trú.

Nếu nhà đất được bán/ mua thông qua uỷ quyền thì ngoài các thông tin của người mua/ bán cần có thêm thông tin của người được uỷ quyền thực hiện công việc mua/bán nhà đất.

Thông tin nhà đất sẽ được giao dịch

Đối với nhà ở, cần có thông tin về:

 • Địa chỉ
 • Tổng diện tích sử dụng
 • Diện tích xây dựng
 • Kết cấu nhà, số tầng…

Đối với đất ở, cần có thông tin về:

 • Địa chỉ
 • Số thửa đất
 • Số tờ bản đồ
 • Diện tích
 • Hình thức sử dụng
 • Mục đích sử dụng
 • Thời hạn sử dụng
 • Nguồn gốc sử dụng….

Người bán cung cấp các thông tin về giấy tờ liên quan đến nhà đất bao gồm:

 • Giấy chứng nhận uyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
 • Số Giấy chứng nhận.
 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.
 • Số hồ sơ gốc, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp.
 • Nguồn gốc tài sản.

Thông tin về giá trị nhà đất, tiền cọc

Giá trị nhà đất: do các bên tham gia hợp đồng tự thoả thuận.

Tiền cọc: là số tiền mà bên mua sẽ đưa cho bên bán với mục đích để đảm bảo chắc chắn mình sẽ mua nhà đất này, và bên bán không được quyền bán nhà đất đã được đặt cọc cho bên thứ 3. Nội dung tiền cọc cần ghi rõ số tiền cọc, thời gian đặt cọc, phí phạt tiền cọc nếu một trong 2 bên phá vỡ hợp đồng. Tiền cọc thông thường sẽ được tính thành tiền mua đất và khấu trừ khi người mua thanh toán.

Thời gian thanh toán, giao nhận nhà, phương thức thanh toán

Thời gian thanh toán có thể là 1 hoặc nhiều lần do 2 bên thoả thuận. Nếu chia thành nhiều đợt thì cần ghi thời gian thanh toán mỗi đợt cụ thể là ngày nào, số tiền thanh toán là bao nhiêu? Phương thức thanh toán như thế nào? (chuyển khoản hay đưa tiền mặt?)

Lãi phát sinh nếu bên mua thanh toán không đúng hạn ghi trong hợp đồng. Lãi suất quá hạn được tính dựa trên lãi suất do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán.

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ: cần được chi tiết hoá chia thành các giai đoạn trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.

Điều khoản chung và điều khoản ràng buộc trách nhiệm

Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Có Hiệu Lực Khi Nào?

Hợp đồng mua bán nhà có hiệu lực tính từ thời điểm được xác nhận thông qua công chứng, chứng thực. Có nghĩa là ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng lên hợp đồng.

Hợp đồng mua bán nhà đất hết hạn khi nào?

Hợp đồng mua bán nhà hết hiệu lực khi 2 bên thống nhất huỷ bỏ hợp đồng. Nếu cả 2 không thống nhất được thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, kể từ ngày phát sinh giao dịch mua bán, các phải có nghĩa vụ thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ. Quá thời hạn 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực thì người sử dụng đất sẽ bị phạt vi phạm nghĩa vụ chậm sang tên sổ đỏ.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất như thế nào?

Nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng mua bán nhà sẽ có 3 phương án giải quyết:

 • Nếu các tranh chấp trong hợp đồng nhỏ thì tốt nhất nên chọn phương án thương lượng: hai bên tham gia hợp đồng sẽ tự đàm phán và giải quyết nội bộ, không cần đến bên thứ 3 can thiệp nào.
 • Trường hợp 2 bên không tự đàm phám được thì sẽ có người trung gian đứng ra hoà giải, đưa phương án giải quyết, xử lý tranh chấp.
 • Không thể thương lượng hay hoà giải thì biện pháp tốt nhất là tìm đến sự can thiệp của pháp luật bằng cách đệ đơn khởi kiện ra toà.

>> Xem mẫu hợp đồng tránh rủit ro mua nhà không có sổ đỏ

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở sẽ được lập khi đã có sự đồng ý của bên mua và bên bán trong giao dịch mua bán nhà đất. Mời các bạn cùng  Alo Nhà Trọ xem 

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Mới 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………
Tại:………………………………………………………………..............................................
......................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông.................................................Sinh năm ................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ............................................
Đăng ký thường trú tại :..............................……………….........................................................
Và vợ: Bà................................................... Sinh năm ..................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ............................................
Đăng ký tạm trú tại :..............................………………...............................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông.................................................Sinh năm ................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ...........................................
Đăng ký thường trú tại :..............................……………….........................................................
Và vợ: Bà................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ...........................................
Đăng ký thường trú tại :..............................……………….........................................................
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều
khoản sau
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……........... đường................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................thành phố/tỉnh................................. có thực trạng như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

4. Các thực trạng khác:            

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày..... tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………....đ.
(Ghi bằng chữ:.................................................................) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán 
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:
* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ...........................đ cho bên Bán.
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết :

 • Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.
 • Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.
 • Bàn giao nhà và các thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)
 • Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào khác tại thời điểm mua bán.
 • Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

2. Bên mua cam kết:

- Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.

- Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.
- Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. hoc ke toan thuc hanh

3. Hai bên cùng cam kết:

-  Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

- Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

BÊN A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hy vọng mẫu hợp đồng mua bán nhà ở viết tay trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

>> Xem thêm những mẫu hợp đồng đặt cọc

Xem thêm các dịch vụ của alonhatro:

TAGS Mẫu hợp đồng
CHỦ ĐỀ BẠN ĐÁNG QUAN TÂM
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Sau hơn 16 năm “đắp chiếu”, Hàng loạt tuyến đường sắp được đầu tư mở rộng tại cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn như (khu vực ngã tư Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ung Văn Khiêm – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí) đã được phê duyệt triển khai dự án trong năm tới.
Với nhu cầu làm việc và học tập, ngày càng có nhiều người lựa chọn di chuyển tới tỉnh hay các thành phố để thuận tiện khi làm việc hoặc sinh sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở nhà trọ một cách đầy...
Sở hữu một ngôi nhà hay một căn hộ là mục tiêu quan trọng nhất của rất nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ từ tỉnh lẻ vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng để sinh sống và làm việc. Nếu gia đình bạn có mức thu nhập cao thì việc...
Việt Nam hiện đang trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ. Dự kiến tăng trưởng kinh tế quốc gia giai đoạn 15 năm tới sẽ duy trì 7% mỗi năm.
Thị trường bất động sản đã đi được nửa chặng đường 2020 song đã đối mặt với rất nhiều biến động quan trọng, tác động lớn đến nhà phát triển, nhà đầu tư và khách hàng.
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
TIN MỚI ĐĂNG