Nội Dung Báo Cáo Đề Xuất Chủ Trương Đầu Tư

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư? Bao gồm những nội dung gì? Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như thế nào?

Tất cả những vấn đề thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết ngày hôm nay, các bạn cùng theo dõi.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư? Bao gồm những nội dung gì?

Nội Dung Chủ Yếu Của Báo Cáo Đề Xuất Chủ Trương Đầu Tư

 1. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và qui hoạch có liên quan theo qui định của pháp luật về qui hoạch
 2. Mục tiêu, phạm vi và qui mô chương trình
 3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm danh mục dự án, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác
 4. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lí, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả.
 5. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc.
 6. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của chương trình, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế xã hội của chương trình.
 7. Phân chia các dự án thành phần của chương trình theo qui định của pháp luật.
 8. Giải pháp tổ chức thực hiện.

Thủ Tục Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự Án

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lí

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm:

 • Giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
 • Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
 • Chỉ đạo đơn vị hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lí

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

 • Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
 • Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lí.
 • Chỉ đạo cơ quan hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, theo Luật Đầu tư công năm 2024.

Chi Phí Lập Thẩm Định Báo Cáo Đề Xuất Chủ Trương Đầu Tư

Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Luật đầu tư công số 39/2024/QH14 ngày 13/6/2024 luật đầu tư công thì:

 • Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết
 • tính khả thi
 • tính hiệu quả
 • dự kiến nguồn vốn và mức vốn của chương trình đầu tư công
 • dự án Nhóm B
 • Nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 15 Luật đầu tư công:

Chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

 • Chi phí lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ này.
 • Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư.

Căn cứ Điều 29 và Điều 31 Luật đầu tư công thì Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhóm B, Nhóm C và Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công có các nội dung khác nhau.

Để có cơ sở triển khai thực hiện các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhóm B, Nhóm C do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được trích từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ hay từ vốn chuẩn bị đầu tư? Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ nội dung trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định của Luật đầu tư công số 39/2024/QH14:

 • Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là các hoạt động để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khoản 18, Điều 4.
 • Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư khoản 2, Điều 15.
 • Vốn chuẩn bị đầu tư được bố trí để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khoản , Điều 54.

Căn cứ các quy định nêu trên, chi phí lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C do địa phương quản lý sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư của dự án.

Hy vọng bài viết này Alonhatro giúp bạn hiểu hơn về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì.  Mọi thông tin chỉ giúp bạn tham khảo.

Xem thêm các dịch vụ của alonhatro:

TAGS
CHỦ ĐỀ BẠN ĐÁNG QUAN TÂM
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Sau hơn 16 năm “đắp chiếu”, Hàng loạt tuyến đường sắp được đầu tư mở rộng tại cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn như (khu vực ngã tư Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ung Văn Khiêm – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí) đã được phê duyệt triển khai dự án trong năm tới.
Với nhu cầu làm việc và học tập, ngày càng có nhiều người lựa chọn di chuyển tới tỉnh hay các thành phố để thuận tiện khi làm việc hoặc sinh sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở nhà trọ một cách đầy...
Sở hữu một ngôi nhà hay một căn hộ là mục tiêu quan trọng nhất của rất nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ từ tỉnh lẻ vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng để sinh sống và làm việc. Nếu gia đình bạn có mức thu nhập cao thì việc...
Việt Nam hiện đang trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ. Dự kiến tăng trưởng kinh tế quốc gia giai đoạn 15 năm tới sẽ duy trì 7% mỗi năm.
Thị trường bất động sản đã đi được nửa chặng đường 2020 song đã đối mặt với rất nhiều biến động quan trọng, tác động lớn đến nhà phát triển, nhà đầu tư và khách hàng.
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
TIN MỚI ĐĂNG