Thủ Tục Quy Trình Cấp Sổ Hồng Cho Căn Hộ Chung Cư

Mua được căn hộ chung cư là bước đầu tiên, bước kế tiếp là làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ để đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của mình với căn hộ đã mua.

Thủ Tục Cấp Sổ Hồng Cho Căn Hộ Chung Cư

Bởi vậy, bài viết này tôi xin gửi đến quý bạn đọc những hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư.

Một là, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Hai là, giấy ủy quyền cho Chủ đầu tư làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được công chứng, đối với trường hợp ủy quyền cho Chủ đầu tư đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

 • Ba là, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.
 • Bốn là, biên bản bàn giao căn hộ chung cư.
 • Năm là, các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đã nhận từ việc thanh toán tiền mua căn hộ chung cư.
 • Sáu là, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn nếu độc thân thì có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Hướng Dẫn Quy Trình Thủ Tục Mua Bán Chung Cư Chưa Có Sổ Đỏ

Hiện tại rất nhiều nhà chung cư chưa được cấp sổ đỏ do đó khi giao dịch chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng còn nhiều lo ngại về tính đảm bảo khi giao dịch.

Tuy căn hộ chưa được cấp sổ đỏ nhưng đã có biên bản bàn giao căn hộ và có hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì bên mua căn hộ có thể chuyển nhượng nhà chung cư chưa có sổ đỏ cho bạn dưới hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 123 Luật nhà ở 2014

Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư

Về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư được quy định tại Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD, cụ thể Khoản 1 quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, trong trường hợp này, nếu căn hộ đó chưa được chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ thì bên mua hoàn toàn có thể chuyển nhượng lại căn hộ cho bạn.

Trình tự, thủ tục mua bán chung cư chưa có sổ đỏ, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư được quy định tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD, cụ thể gồm các bước sau:

Bước 1: Làm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư

Căn cứ theo Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD

Thì bên chuyển nhượng và chung cư và bên nhận chuyển nhượng nhà chung cư sẽ soạn thảo Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư, theo đó sẽ thỏa thuận các nội dung về:

 • Giá chuyển nhượng,
 • phương thức thanh toán,
 • thời hạn bàn giao nhà,
 • quyền và nghĩa vụ của các bên….

Sau đó các bên sẽ có mặt tại văn phòng công chứng để thực hiện công chứng nội dung hợp đồng này.

Hồ sơ đề nghị công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 33 bao gồm:

 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư 07 bản gốc
 • Hợp đồng mua bán nhà chung cư của bên bán với chủ đầu tư Bản gốc
 • Biên bản bàn giao nhà của chủ đầu tư đối với trường hợp đã bàn giao nhà
 • Giấy xác nhận của chủ đầu tư về việc căn nhà chung cư giao dịch chưa được cấp sổ hồng bản gốc

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, trong trường hợp bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng đứng tên cá nhân, chưa đăng ký kết hôn bản gốc

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ:

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị

Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Bước 2. Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân

Sau khi hai bên hoàn thành việc công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư

Bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

 • Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp:
 • Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x thuế suất 2%
 • Lệ phí trước bạ sẽ do bên mua đóng khi nhận sổ đỏ.

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (Căn cứ vào vị trí căn hộ, do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành) thông thường sẽ bằng giá chuyển nhượng (trừ các trường hợp đặc biệt).

Lưu ý: Trong trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá nhà do UBND Tỉnh (thành phố) quy định thì cơ quan thuế sẽ lấy giá nhà do nhà nước quy định để làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu
 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư 01 Bản gốc
 • Hoá đơn VAT các đợt thanh toán bản photo
 • Giấy xác minh vị trí đất bản gốc
 • Chứng minh nhân dân của bên chuyển nhượng Bản sao có chứng thực
 • Cơ quan thuế giải quyết: Chi cục thuế nơi có căn nhà chung cư
 • Cơ quan thuế giải quyết: Chi cục thuế nơi có căn nhà chung cư

Bước 3: Xác nhận văn bản mua bán

Nộp hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư đã được công chứng

Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận, được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 bao gồm:

 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư 05 bản gốc
 • Hợp đồng mua bán nhà chung cư giữa chủ đầu tư và bên chuyển nhượng bản gốc
 • Biên bản bàn giao nhà giữa chủ đầu tư và bên chuyển nhượng bản gốc
 • Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân bản gốc
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của bên nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp vợ chồng cùng nhận chuyển nhượng nhà chung cư, bản sao có chứng thực
 • Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu/ Căn cước công dân của bên chuyển nhượng bản sao có chứng thực

Chủ đầu tư xác nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán trong thời hạn 05 ngày làm việc và giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau:

 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư 02 bản gốc
 • Hợp đồng mua bán nhà chung cư giữa chủ đầu tư và bên chuyển nhượng bản gốc
 • Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân bản gốc
 • Biên bản bàn giao nhà bản gốc

Bước 4: Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà

Thực hiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mua Chung Cư Bao Lâu Có Sổ Hồng

Theo quy định, chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi là sổ hồng chung cư cho người mua căn hộ trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Xem Thêm: Sổ Hồng Chung Là Gì? Có Nên Mua Nhà Có Sổ Hồng Chung

Tuy nhiên thực tế, có không ít trường hợp cư dân đã nhận bàn giao hoàn thiện, vào ở từ lâu nhưng vẫn gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp sổ hồng. Vậy, quy định về cấp sổ hồng chung cư như thế nào?

TAGS
CHỦ ĐỀ BẠN ĐÁNG QUAN TÂM
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Sau hơn 16 năm “đắp chiếu”, Hàng loạt tuyến đường sắp được đầu tư mở rộng tại cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn như (khu vực ngã tư Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ung Văn Khiêm – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí) đã được phê duyệt triển khai dự án trong năm tới.
Với nhu cầu làm việc và học tập, ngày càng có nhiều người lựa chọn di chuyển tới tỉnh hay các thành phố để thuận tiện khi làm việc hoặc sinh sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở nhà trọ một cách đầy...
Sở hữu một ngôi nhà hay một căn hộ là mục tiêu quan trọng nhất của rất nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ từ tỉnh lẻ vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng để sinh sống và làm việc. Nếu gia đình bạn có mức thu nhập cao thì việc...
Việt Nam hiện đang trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ. Dự kiến tăng trưởng kinh tế quốc gia giai đoạn 15 năm tới sẽ duy trì 7% mỗi năm.
Thị trường bất động sản đã đi được nửa chặng đường 2020 song đã đối mặt với rất nhiều biến động quan trọng, tác động lớn đến nhà phát triển, nhà đầu tư và khách hàng.
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
TIN MỚI ĐĂNG