Array ( [id_estate] => 1650249574 [fk_estate_cate] => 252 [fk_tags_keysword] => [fk_user] => 302 [fk_estate_type] => 0 [fk_autoUp] => 0 [is_package] => 11 [is_on_package] => 1 [package_from_date] => [package_to_date] => [name_estate] => Bán căn hộ 1 phòng ngủ chung cư An Viên khu dân cư Nam Long giá 1,7 tỷ [short_des] => [content] =>

Bán chung cư An Viên 1 phòng ngủ khu dân cư Nam Long Tân Thuận Đông quận 7.
Diện tích căn hộ 45m2, thiết kế 01 phòng khách 01 phòng ngủ 01 WC, view thoáng mát, nội thất cơ bản.
Nằm trong khu dân cư văn minh - hiện đại đầy đủ các tiện ích xung quanh, sổ hồng, ngân hàng hỗ trợ vay.
Giá bán: 1 tỷ 700 triệu
Liên lạc 0908 365 138

[t_luuy] => [t_short_detail] => [feature_image] => /assets/upload/estate/042022/302/ban_can_ho_1_phong_ngu_chung_cu_an_vien_khu_dan_cu_nam_long_gia_1_7_ty11650249574.jpg [p_media_image] => ["\/assets\/upload\/estate\/042022\/302\/ban_can_ho_1_phong_ngu_chung_cu_an_vien_khu_dan_cu_nam_long_gia_1_7_ty11650249574.jpg","\/assets\/upload\/estate\/042022\/302\/ban_can_ho_1_phong_ngu_chung_cu_an_vien_khu_dan_cu_nam_long_gia_1_7_ty21650249574.jpg","\/assets\/upload\/estate\/042022\/302\/ban_can_ho_1_phong_ngu_chung_cu_an_vien_khu_dan_cu_nam_long_gia_1_7_ty31650249574.jpg"] [day_start] => 2022-04-18 [day_end] => 2022-06-17 [up_date] => 1650249574 [is_vip] => 0 [is_hot] => 0 [fk_provice] => 1 [fk_state] => 212 [fk_wards] => 221 [address] => Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh [project_estate] => 0 [transfer_from] => 0 [price] => 1700000 [acreage] => 0 [net_usable_acreage] => 0 [orientation] => 0 [number_of_floors] => 0 [number_of_beds] => 0 [number_of_baths] => 0 [usage_status] => 0 [type_house] => 0 [ower_estate] => 0 [type_ower_estate] => 0 [direct_of_house] => [facade] => [facade_acreage] => [self_governing] => 0 [price_unit] => 7 [contact_phone] => 0908365138 [contact_email] => huuphuoc1888@gmail.com [contact_name] => Phuoc Nguyen [contact_address] => Phạm Hùng Nhà Bè [is_status] => 1 [is_delete] => 0 [is_hit] => 357 [p_search] => [link_rewrite] => ban-can-ho-1-phong-ngu-chung-cu-an-vien-khu-dan-cu-nam-long-gia-1-7-ty [alias_check] => [seo_title] => [keywords_title] => [seo_description] => [date_create] => 2022-04-18 09:39:34 [date_update] => 2022-04-18 02:04:34 [link_get] => [id_crawller] => [source_estate] => [people_rent] => [] [choose_post] => {"group":"location","step":1,"idpost":0,"prev_group":"cate","prev_step":2,"data":{"location":{"1":{"id_parent":"1","step":"2","group":"location","pid":"1","id":"1","fk_provice":"1","fk_state":"212","fk_wards":"221","so_nha":"","duong_pho":"","address":"Ph\u01b0\u1eddng T\u00e2n Thu\u1eadn \u0110\u00f4ng, Qu\u1eadn 7, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","map_lat":"0","map_long":"0"}}},"is_finish":1,"cate":{"id_cate":"252","252":{"list":{"0":"0","id_parent":"252"},"next_id":"252"},"0":{"next_id":"252"},"step":0,"step_finish":0,"is_finish":1},"location":{"step":1,"finish":1},"itemCate":{"cid":"252","is_keywords":"0","is_footer":"1","is_parent":"0","ads_image":null,"ads_home":null,"ranking":"13","status":"1","is_home":"no","is_nav_menu":"no","style_form":"no","is_delete":"no","feature_image":"","seo_title":"B\u00e1n C\u0103n H\u1ed9, Chung c\u01b0 gi\u00e1 r\u1ebb, ch\u00ednh ch\u1ee7 T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title":"can ho, mua b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9, mua b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9 gi\u00e1 r\u1ebb, mua b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9 chung c\u01b0, mua b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9 ch\u00ednh ch\u1ee7","seo_description":"Danh s\u00e1ch c\u0103n h\u1ed9 chung c\u01b0 ch\u00ednh ch\u1ee7, gi\u00e1 r\u1ebb c\u1eadp nh\u1eadt m\u1edbi nh\u1ea5t T\/Y - V\u1ecb tr\u00ed \u0111\u1eb9p, nhi\u1ec1u di\u1ec7n t\u00edch, s\u1ed1 ph\u00f2ng, thu\u1eadn ti\u1ec7n di chuy\u1ec3n.","link_rewrite":"mua-ban-can-ho","link_rewrite_location":null,"cat_title":"B\u00e1n C\u0103n H\u1ed9","seo_title_location":"[city] - C\u0103n H\u1ed9 Chung C\u01b0 Ch\u00ednh Ch\u1ee7 Gi\u00e1 t\u1ed1t nh\u1ea5t T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","short_description":"

B\u00e1n c\u0103n h\u1ed9 chung c\u01b0<\/strong> l\u00e0 m\u1ed9t vi\u1ec7c kh\u00f4ng h\u1ec1 d\u1ec5 d\u00e0ng v\u1edbi c\u00e1c ch\u1ee7 nh\u00e0 ch\u00ednh ch\u1ee7 mu\u1ed1n b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9, b\u1edfi n\u00f3 ph\u1ee5 thu\u1ed9c nhi\u1ec1u v\u00e0o kh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3ng c\u00e1o c\u1ee7a b\u1ea1n, th\u1eadm ch\u00ed nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi c\u00f2n tin duy\u00ean khi rao b\u00e1n. V\u1eady l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c c\u0103n h\u1ed9 m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3? H\u00e3y xem qua m\u1ed9t v\u00e0i tuy\u1ec7t chi\u00eau d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y nh\u00e9.<\/p>\r\n

\"Mua
Mua b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9, chung ch\u01b0<\/figcaption><\/figure>\r\n

Kinh nghi\u1ec7m b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9<\/strong><\/h2>\r\n

<\/strong><\/p>\r\n

Rao b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9 v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 n\u00e0o ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 ti\u1ebfp c\u1eadn nhu c\u1ea7u ng\u01b0\u1eddi mua.<\/strong><\/p>\r\n

\u0110i\u1ec1u \u0111\u1ea7u ti\u00ean c\u1ea7n l\u00e0m \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c c\u0103n h\u1ed9<\/strong> ch\u00ednh l\u00e0 rao b\u00e1n v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 ph\u00f9 h\u1ee3p gi\u00e1 tr\u1ecb th\u1ef1c t\u1ebf c\u1ee7a n\u00f3. B\u1ea1n c\u1ea7n c\u00f3 s\u1ef1 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u1eadt k\u1ef9 gi\u00e1 nh\u00e0 \u0111\u1ea5t t\u1ea1i khu v\u1ef1c v\u00e0 theo t\u00ecnh h\u00ecnh hi\u1ec7n t\u1ea1i \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0a ra m\u1ee9c gi\u00e1 ph\u00f9 h\u1ee3p.<\/p>\r\n

B\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean \u0111\u01b0a gi\u00e1 qu\u00e1 cao v\u00ec s\u1ebd ch\u1eb3ng bao gi\u1edd b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1edfi kh\u00f4ng c\u00f3 ai nh\u00f2m ng\u00f3 c\u1ea3. Khi b\u1ea1n \u0111\u01b0a ra m\u1ee9c gi\u00e1 ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t th\u00ec th\u1eddi gian rao b\u00e1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c r\u00fat ng\u1eafn l\u1ea1i r\u1ea5t nhi\u1ec1u v\u00e0 \u0111\u00f3 l\u00e0 c\u00e1ch gi\u00fap nhanh ch\u00f3ng b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c c\u0103n h\u1ed9.<\/p>\r\n

Li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi m\u00f4i gi\u1edbi<\/strong><\/p>\r\n

N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng c\u00f3 nhi\u1ec1u kinh nghi\u1ec7m ho\u1eb7c kh\u00f4ng c\u00f3 nhi\u1ec1u t\u00e0i trong vi\u1ec7c b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9, t\u1ed1t gi\u00e1 r\u1ebb nh\u1ea5t n\u00ean li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi trung t\u00e2m m\u00f4i gi\u1edbi ho\u1eb7c S\u01a1n Alo, b\u1edfi h\u1ecd s\u1ebd l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 nhi\u1ec1u kinh nghi\u1ec7m, chuy\u00ean nghi\u1ec7p v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 k\u1ef9 n\u0103ng \u0111\u1ec3 ph\u1ee7 s\u00f3ng th\u00f4ng tin v\u1ec1 c\u0103n h\u1ed9 m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang mu\u1ed1n b\u00e1n.<\/p>\r\n

<\/p>\r\n

\u0110\u0103ng tin b\u00e1n nh\u00e0 l\u00ean m\u1ea1ng<\/strong><\/p>\r\n

<\/p>\r\n

Hi\u1ec7n nay, internet l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng c\u1ee5 khai th\u00e1c th\u00f4ng tin h\u1ebft s\u1ee9c hi\u1ec7u qu\u1ea3. B\u1ea1n h\u00e3y t\u1eadn d\u1ee5ng ch\u00fang \u0111\u1ec3 qu\u1ea3ng c\u00e1o v\u00e0 rao b\u00e1n cho ng\u00f4i nh\u00e0 c\u1ee7a m\u00ecnh.\u00a0\u0110\u1ec3 b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u00e0 nhanh nh\u1ea5t, \u0111\u1eebng qu\u00ean \u0111\u0103ng tin tr\u00ean c\u00e1c website mua b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9 nh\u01b0: Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd<\/a><\/strong>.<\/strong>\u00a0<\/p>\r\n

Th\u00f4ng qua internet, ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 nhu c\u1ea7u mua c\u0103n h\u1ed9 s\u1ebd ti\u1ebfp c\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tin m\u1ed9t c\u00e1ch thu\u1eadn v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng nh\u1ea5t. B\u1ea1n n\u00ean so\u1ea1n th\u00f4ng tin m\u1ed9t c\u00e1ch ch\u00ednh x\u00e1c, \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 v\u00e0 r\u00f5 r\u00e0ng \u0111\u1ec3 thu h\u00fat m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi click v\u00e0o b\u1ea3n tin qu\u1ea3ng c\u00e1o, rao v\u1eb7t c\u1ee7a m\u00ecnh, nh\u1edb c\u00f3 th\u00eam h\u00ecnh \u1ea3nh ch\u1ee5p c\u0103n h\u1ed9 \u0111\u1ec3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 c\u00e1i nh\u00ecn tr\u1ef1c quan h\u01a1n.<\/p>\r\n


D\u1ecdn d\u1eb9p v\u00e0 thay \u00e1o m\u1edbi cho ng\u00f4i nh\u00e0<\/strong><\/p>\r\n

<\/p>\r\n

M\u1ed9t y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng m\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9<\/strong> c\u1ea7n ch\u00fa \u00fd n\u1ebfu mu\u1ed1n thu h\u00fat ng\u01b0\u1eddi xem nh\u00e0 \u0111\u00f3 l\u00e0 d\u1ecdn d\u1eb9p, s\u01a1n s\u1eeda ch\u1eefa c\u0103n h\u1ed9 \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c thu h\u00fat ng\u01b0\u1eddi xem nhi\u1ec1u h\u01a1n. Khi kh\u00e1ch \u0111\u1ebfn xem nh\u00e0 nh\u00ecn th\u1ea5y m\u1ecdi th\u1ee9 ng\u0103n n\u1eafp, g\u1ecdn g\u00e0ng h\u1ecd s\u1ebd c\u00f3 thi\u1ec7n c\u1ea3m h\u01a1n m\u1ed9t c\u0103n h\u1ed9 b\u1eeba b\u1ed9n v\u1edbi \u0111\u1ee7 m\u1ecdi th\u1ee9 linh tinh.<\/p>\r\n

Do \u0111\u00f3, h\u00e3y b\u1ecf t\u1ea5t c\u1ea3 nh\u1eefng th\u1ee9 th\u1eeba th\u00e3i kh\u00f4ng d\u00f9ng \u0111\u1ebfn v\u00e0 s\u1eafp x\u1ebfp m\u1ecdi th\u1ee9 g\u1ecdn g\u00e0ng \u0111\u1ec3 l\u1ed9 ra nh\u1eefng di\u1ec7n t\u00edch v\u00e0 kho\u1ea3ng tr\u1ed1ng trong nh\u00e0.<\/p>\r\n

<\/p>\r\n

S\u1eb5n s\u00e0ng cho kh\u00e1ch xem nh\u00e0 b\u1ea5t c\u1ee9 l\u00fac n\u00e0o<\/strong><\/p>\r\n

Y\u1ebfu t\u1ed1 cu\u1ed1i c\u00f9ng n\u1ebfu mu\u1ed1n b\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c c\u0103n h\u1ed9 gi\u00e1 r\u1ebb nhanh ch\u00f3ng \u0111\u00f3 l\u00e0 lu\u00f4n s\u1eb5n s\u00e0ng cho kh\u00e1ch xem nh\u00e0 \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 th\u1eddi \u0111i\u1ec3m n\u00e0o. Th\u01b0\u1eddng th\u00ec ng\u01b0\u1eddi ta s\u1ebd \u0111i xem khi n\u00e0o h\u1ecd r\u1ea3nh, ch\u1eb3ng h\u1ea1n s\u00e1ng, tr\u01b0a, chi\u1ec1u v\u00e0 c\u1ea3 ng\u00e0y cu\u1ed1i tu\u1ea7n. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady, h\u00e3y lu\u00f4n gi\u1eef c\u0103n h\u1ed9 g\u1ecdn g\u00e0ng, s\u1ea1ch s\u1ebd \u0111\u1ec3 thu h\u00fat ng\u01b0\u1eddi xem nh\u00e0 h\u01a1n nh\u00e9.<\/p>\r\n

Ti\u00eau ch\u00ed khi l\u1ef1a ch\u1ecdn mua c\u0103n h\u1ed9<\/strong><\/p>\r\n

Alonhatro ph\u00e2n lo\u1ea1i\u00a0<\/span>c\u0103n h\u1ed9 <\/strong>ra nhi\u1ec1u di\u1ec7n t\u00edch, m\u1ee9c gi\u00e1, s\u1ed1 t\u1ea7ng v\u00e0 ti\u1ec7n \u00edch kh\u00e1c nhau sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng kh\u00e1c nhau.<\/p>\r\n

V\u1ec1 di\u1ec7n t\u00edch c\u0103n h\u1ed9 cho thu\u00ea:<\/strong><\/p>\r\n

C\u0103n h\u1ed9<\/span> < 30 m2
C\u0103n h\u1ed9<\/span> 30 - 50 m2
C\u0103n h\u1ed9<\/span> 50 - 80 m2
C\u0103n h\u1ed9<\/span> 80 - 100 m2
C\u0103n h\u1ed9<\/span> > 100 m2<\/p>\r\n

V\u1ec1 m\u1ee9c gi\u00e1 b\u00e1n c\u0103n h\u1ed9:<\/strong><\/p>\r\n