Array ( [id_estate] => 1679904153 [fk_estate_cate] => 17 [fk_tags_keysword] => [fk_user] => 2508 [fk_estate_type] => 0 [fk_autoUp] => 0 [is_package] => 11 [is_on_package] => 1 [package_from_date] => 2023-03-27 [package_to_date] => 2023-04-26 [name_estate] => Tìm một bạn nữ độ tuổi 24 - 32 ở ghép, giá rẻ [short_des] => [content] =>

Cần tìm một bạn nữ độ tuổi 24 - 32 ở ghép để cùng chia sẻ.

Yêu cầu: Ngoan hiền, chăm chỉ, biết nấu ăn.

Quyền lợi: 

- Chăm sóc y tế miễn phí (vì mình là bác sỹ)

- Đưa đón đi làm nếu cách khu trọ không quá 3 km

Nhiệm vụ:

- Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hàng ngày

[t_luuy] => [t_short_detail] => [feature_image] => /assets/upload/estate/032023/2508/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-1-alonhatro.jpg [p_media_image] => ["\/assets\/upload\/estate\/032023\/2508\/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-1-alonhatro.jpg","\/assets\/upload\/estate\/032023\/2508\/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-2-alonhatro.jpg","\/assets\/upload\/estate\/032023\/2508\/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-3-alonhatro.jpg","\/assets\/upload\/estate\/032023\/2508\/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-4-alonhatro.jpg","\/assets\/upload\/estate\/032023\/2508\/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-5-alonhatro.jpg","\/assets\/upload\/estate\/032023\/2508\/tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re-6-alonhatro.jpg"] [day_start] => 2023-03-27 [day_end] => 2023-04-26 [up_date] => 1679904154 [is_vip] => 0 [is_hot] => 0 [fk_provice] => 1296 [fk_state] => 1323 [fk_wards] => [address] => Khu trọ Hải Đăng - Đường cạnh nhà thờ Hải Sơn - Quốc lộ 51 - Phường Phước Hòa - Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu [project_estate] => 0 [transfer_from] => 0 [price] => 600 [acreage] => 0 [net_usable_acreage] => 0 [orientation] => 0 [number_of_floors] => 0 [number_of_beds] => 0 [number_of_baths] => 0 [usage_status] => 0 [type_house] => 0 [ower_estate] => 0 [type_ower_estate] => 0 [direct_of_house] => [facade] => [facade_acreage] => [self_governing] => 0 [price_unit] => 2 [contact_phone] => 0916929108 [contact_email] => Tanvien1979@gmail.com [contact_name] => Trương Tản Viên [contact_address] => [is_status] => 1 [is_delete] => 0 [is_hit] => 277 [p_search] => [link_rewrite] => tim-mot-ban-nu-do-tuoi-24-32-o-ghep-gia-re [alias_check] => [seo_title] => [keywords_title] => [seo_description] => [date_create] => 2023-03-27 15:02:33 [date_update] => 2023-03-27 15:02:34 [link_get] => [id_crawller] => [source_estate] => [people_rent] => [] [choose_post] => {"group":"location","step":1,"idpost":0,"prev_group":"cate","prev_step":2,"data":{"location":{"1":{"id_parent":"1","step":"2","group":"location","pid":"1","id":"1","fk_provice":"1296","fk_state":"1323","so_nha":"3","duong_pho":"Khu tr\u1ecd H\u1ea3i \u0110\u0103ng - \u0110\u01b0\u1eddng c\u1ea1nh nh\u00e0 th\u1edd H\u1ea3i S\u01a1n - Qu\u1ed1c l\u1ed9 51 - Ph\u01b0\u1eddng Ph\u01b0\u1edbc H\u00f2a - Th\u1ecb x\u00e3 Ph\u00fa M\u1ef9 - T\u1ec9nh B\u00e0 R\u1ecba - V\u0169ng T\u00e0u","address":"Khu tr\u1ecd H\u1ea3i \u0110\u0103ng - \u0110\u01b0\u1eddng c\u1ea1nh nh\u00e0 th\u1edd H\u1ea3i S\u01a1n - Qu\u1ed1c l\u1ed9 51 - Ph\u01b0\u1eddng Ph\u01b0\u1edbc H\u00f2a - Th\u1ecb x\u00e3 Ph\u00fa M\u1ef9 - T\u1ec9nh B\u00e0 R\u1ecba - V\u0169ng T\u00e0u, Huy\u1ec7n T\u00e2n Th\u00e0nh, B\u00e0 R\u1ecba - V\u0169ng T\u00e0u","map_lat":"0","map_long":"0"}}},"is_finish":1,"cate":{"id_cate":"17","17":{"list":{"0":"0","id_parent":"17"},"next_id":"17"},"0":{"next_id":"17"},"step":0,"step_finish":0,"is_finish":1},"location":{"step":1,"finish":1},"itemCate":{"cid":"17","is_keywords":"0","is_footer":"1","is_parent":"0","ads_image":null,"ads_home":null,"ranking":"6","status":"1","is_home":"no","is_nav_menu":"no","style_form":"no","is_delete":"no","feature_image":"\/assets\/data\/res\/tim-nguoi-o-ghep.jpg","seo_title":"T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p chung ph\u00f2ng Gi\u00e1 R\u1ebb N\u0103m 2020 - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title":"t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p, tim nu o ghep, t\u00ecm b\u1ea1n n\u1eef, tim nam o ghep, c\u1ea7n \u1edf gh\u00e9p, phong o ghep, tim nguoi o ghep sinh vien, \u0111\u0103ng tin \u1edf gh\u00e9p, tim nguoi o ghep van phong","seo_description":"C\u1ea7n T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p - T\u00ecm b\u1ea1n nam, n\u1eef \u1edf gh\u00e9p, \u0111\u0103ng tin t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p, share ph\u00f2ng, chung nh\u00e0, ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 nguy\u00ean c\u0103n, \u1edf c\u0103n h\u1ed9 chung c\u01b0 T\/Y.","link_rewrite":"tim-nguoi-o-ghep","link_rewrite_location":null,"cat_title":"T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p","seo_title_location":"T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [city] chung ph\u00f2ng Gi\u00e1 R\u1ebb N\u0103m 2020 - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","short_description":"

T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p<\/a><\/strong> th\u01b0\u1eddng g\u1eb7p \u1edf c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng l\u00e0 sinh vi\u00ean, c\u00f4ng nh\u00e2n,.. c\u1ea7n t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong><\/a> cho thu\u00ea ho\u1eb7c nh\u00e0 nguy\u00ean c\u0103n \u0111\u1ec3 \u1edf gh\u00e9p c\u00f9ng nhau nh\u1eb1m ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed \u0103n \u1edf, sinh ho\u1ea1t.<\/p>\r\n

\"T\u00ecm
T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p, t\u00ecm nam n\u1eef \u1edf gh\u00e9p<\/figcaption><\/figure>\r\n

Th\u1eddi bu\u1ed5i th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kinh t\u1ebf n\u00ean ti\u1ebft ki\u1ec7m t\u00e0i ch\u00ednh l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u t\u1ea5t y\u1ebfu c\u1ee7a sinh vi\u00ean. Vi\u1ec7c t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p \u0111ang l\u00e0 nhu c\u1ea7u c\u1ea7n thi\u1ebft c\u1ee7a gi\u1edbi tr\u1ebb. T\u1eeb \u0111\u00f3 Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd<\/strong> gi\u00fap \u0111\u0103ng tin t\u00ecm \u1edf gh\u00e9p \u1edf nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3 nh\u00e2t, ngo\u00e0i ra b\u1ea1n c\u0169ng r\u1ec5 r\u00e0ng t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi cho thu\u00ea c\u0103n h\u1ed9 t\u1ea1i \u0111\u00e2y.<\/p>\r\n

Ch\u00fang ta bi\u1ebft r\u1eb1ng \u1edf gh\u00e9p<\/strong> l\u00e0 c\u00e1ch \u0111\u1ec3 ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed hi\u1ec7u qu\u1ea3 nh\u1ea5t. B\u00ean c\u1ea1nh nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p \u0111\u00e3 c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi quen bi\u1ebft t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc r\u1ea5t d\u1ec5 \u0111\u1ec3 \u1edf v\u1edbi nhau th\u00ec c\u00f2n c\u00f3 kh\u00f4ng \u00edt tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p b\u1ea1n ph\u1ea3i \u1edf gh\u00e9p v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1. V\u1eady \u0111\u1ec3 t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u g\u00ec?<\/p>\r\n

<\/p>\r\n

C\u1ea7n xem ph\u00f2ng tr\u01b0\u1edbc khi t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p<\/b><\/h2>\r\n

<\/b><\/p>\r\n

Tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1ebfn \u1edf chung c\u00f9ng nhau b\u1ea1n c\u1ea7n ph\u1ea3i t\u1edbi xem tr\u1ef1c ti\u1ebfp ph\u00f2ng \u0111\u1ecbnh \u1edf gh\u00e9p. B\u1edfi vi\u1ec7c xem tr\u01b0\u1edbc ph\u00f2ng s\u1ebd bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecnh tr\u1ea1ng ra sao v\u00e0 x\u00e1c \u0111\u1ecbnh \u1edf \u0111\u01b0\u1ee3c bao nhi\u00eau ng\u01b0\u1eddi. N\u1ebfu b\u1ea1n c\u1ea3m th\u1ea5y c\u0103n ph\u00f2ng \u0111\u1ee7 r\u1ed9ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ee3p l\u00fd m\u1edbi thu\u00ea ph\u00f2ng.<\/span><\/p>\r\n

H\u00e3y ki\u1ec3m tra \u0111i\u1ec7n n\u01b0\u1edbc v\u00e0 c\u00e1c ph\u00f2ng \u1edf tr\u01b0\u1edbc c\u00f3 s\u1ea1ch s\u1ebd, g\u1ecdn g\u00e0ng kh\u00f4ng. N\u1ebfu ph\u00f2ng s\u1ea1ch s\u1ebd g\u1ecdn g\u00e0ng th\u00ec nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u1edf chung c\u1ea7n c\u00f3 \u00fd th\u1ee9c gi\u1eef g\u00ecn v\u1ec7 sinh.<\/span><\/p>\r\n

<\/b><\/p>\r\n

T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p n\u00ean h\u1ea1n ch\u1ebf mua \u0111\u1ed3 chung<\/b><\/h2>\r\n

<\/b><\/p>\r\n

B\u00ean c\u1ea1nh c\u00e1c \u0111\u1ed3 d\u00f9ng c\u00e1 nh\u00e2n th\u00ec trong qu\u00e1 tr\u00ecnh \u1edf chung s\u1ebd c\u00f3 c\u00e1c m\u00f3n \u0111\u1ed3 c\u1ea7n mua th\u00eam. Nh\u1eefng \u0111\u1ed3 d\u00f9ng c\u1ea7n thi\u1ebft trong sinh ho\u1ea1t chung nh\u01b0 qu\u1ea1t, b\u1ebfp ga, c\u00e1c lo\u1ea1i n\u1ed3i,\u2026 n\u00ean \u0111\u1ec3 c\u00e1 nh\u00e2n mua sau \u0111\u00f3 d\u00f9ng chung s\u1ebd t\u1ed1t h\u01a1n.<\/span><\/p>\r\n

B\u1edfi khi \u1edf v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1 sau m\u1ed9t th\u1eddi gian b\u1ea1n s\u1ebd chuy\u1ec3n \u0111i n\u01a1i kh\u00e1c. Th\u1ebf n\u00ean, vi\u1ec7c s\u1eafm \u0111\u1ed3 chung s\u1ebd g\u00e2y kh\u00f3 kh\u0103n trong vi\u1ec7c sau n\u00e0y b\u1ea1n di chuy\u1ec3n \u0111i. Trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1ed1ng chung s\u1ebd c\u00f3 c\u00e1c ph\u00e1t sinh nh\u01b0 gi\u1edd gi\u1ea5c sinh ho\u1ea1t kh\u00f4ng gi\u1ed1ng nhau, \u0111i h\u1ecdc ho\u1eb7c \u0111i l\u00e0m xa \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m,...<\/span><\/p>\r\n

Th\u1ebf n\u00ean b\u1ea1n c\u1ea7n h\u1ea1n ch\u1ebf mua \u0111\u1ed3 chung \u0111\u1ec3 \u0111\u1ed9c l\u1eadp h\u01a1n trong vi\u1ec7c sau n\u00e0y mu\u1ed1n chuy\u1ec3n \u0111i. Nh\u01b0 th\u1ebf kh\u00f4ng ph\u1ea3i lo v\u1ec1 vi\u1ec7c ph\u00e2n chia gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed3 v\u1eadt, tr\u00e1nh s\u1ef1 x\u00edch m\u00edch v\u1ec1 sau.<\/span><\/p>\r\n

H\u00e3y l\u1eadp ra qu\u1ef9 ph\u00f2ng ri\u00eang\u00a0<\/b><\/h2>\r\n

<\/b><\/p>\r\n

Khi \u0111\u00e3 \u1edf chung ph\u00f2ng b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u01b0a ra \u00fd ki\u1ebfn c\u1ea7n c\u00f3 qu\u1ef9 ph\u00f2ng ri\u00eang. S\u1ed1 qu\u1ef9 n\u00e0y s\u1ebd d\u00f9ng \u0111\u1ec3 chi tr\u1ea3 c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng nh\u01b0 b\u00f3ng \u0111\u00e8n h\u01b0, mua gi\u1ea5y v\u1ec7 sinh, \u0111\u1ed5i n\u01b0\u1edbc,... Ho\u1eb7c qu\u1ef9 ti\u1ec1n \u0111\u00f3 d\u00f9ng \u0111\u1ec3 mua \u0111\u1ed3 \u0103n chung n\u1ebfu nh\u01b0 hai b\u1ea1n c\u00f3 gi\u1edd gi\u1ea5c sinh ho\u1ea1t gi\u1ed1ng nhau.<\/span><\/p>\r\n

Nh\u01b0 th\u1ebf trong qu\u00e1 tr\u00ecnh \u0111\u00f3ng g\u00f3p s\u1ebd kh\u00f4ng ph\u1ea3i chia ra \u0111\u1ec3 mua b\u00f3ng \u0111\u00e8n h\u1ebft 50 ngh\u00ecn \u0111\u1ed3ng, m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi 25 ngh\u00ecn \u0111\u1ed3ng. Khi c\u00f3 qu\u1ef9 ti\u1ec1n ph\u00f2ng th\u00ec vi\u1ec7c chi tr\u1ea3 c\u00e1c kho\u1ea3n l\u1eb7t v\u1eb7t tr\u1edf n\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n.<\/span><\/p>\r\n

Ph\u00e2n chia l\u1ecbch tr\u1ef1c ph\u00f2ng<\/b><\/h2>\r\n

<\/b><\/p>\r\n

Khi \u0111\u00e3 \u1edf chung v\u1edbi nhau n\u00ean ph\u00e2n chia c\u00f4ng vi\u1ec7c r\u00f5 r\u00e0ng, nh\u01b0 v\u1eady m\u1ed7i b\u00ean s\u1ebd c\u00f3 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u01a1n. Vi\u1ec7c ph\u00e2n chia gi\u00fap ph\u00f2ng b\u1ea1n lu\u00f4n s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o kh\u00f4ng c\u00f3 s\u1ef1 m\u00e2u thu\u1eabn. T\u00f9y v\u00e0o gi\u1edd gi\u1ea5c c\u1ee7a m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi m\u00e0 b\u1ea1n ph\u00e2n chia c\u00f4ng vi\u1ec7c qu\u00e9t d\u1ecdn, \u0111i ch\u1ee3 n\u1ea5u \u0103n sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p.\u00a0<\/span><\/p>\r\n

Ngo\u00e0i ra, m\u1ed7i b\u1eefa \u0103n n\u00ean quy \u0111\u1ecbnh d\u00f9ng trong kho\u1ea3ng bao nhi\u00eau l\u00e0 h\u1ee3p l\u00fd. T\u1eeb \u0111\u00f3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng qu\u1ef9 ti\u1ec1n chung m\u1ed9t c\u00e1ch khoa h\u1ecdc h\u01a1n. Nh\u1eefng v\u1ea5n \u0111\u1ec1 t\u1eeb kinh t\u1ebf v\u1edbi sinh ho\u1ea1t minh b\u1ea1ch gi\u00fap b\u1ea1n \u1edf \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e2u d\u00e0i h\u01a1n.<\/span><\/p>\r\n

Nh\u1eefng th\u00f4ng tin v\u1ec1 vi\u1ec7c t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p<\/strong> \u0111\u1ec1u n\u00eau \u1edf c\u00e1c m\u1ee5c tr\u00ean. Hy v\u1ecdng nh\u1eefng chia s\u1ebb tr\u00ean s\u1ebd gi\u00fap \u00edch cho b\u1ea1n ph\u1ea7n n\u00e0o \u0111\u00f3 trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng. \u0110\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u00e0 tr\u1ecd an ninh tr\u1eadt t\u1ef1 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp trang ch\u1ee7 c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u1ec3 bi\u1ebft th\u00eam th\u00f4ng tin.<\/span><\/p>\r\n

C\u00e1c t\u1ec9nh th\u00e0nh c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm\u00a0ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p<\/strong><\/h2>\r\n

<\/p>\r\n

H\u00e0 N\u1ed9i, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh v\u00e0 \u0110\u00e0 N\u1eb5ng l\u00e0 ba t\u1ec9nh th\u00e0nh c\u00f3 nhu c\u1ea7u thu\u00ea\u00a0ph\u00f2ng tr\u1ecd v\u00e0 t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc. Ngo\u00e0i \u0110\u00e0 N\u1eb5ng, HN v\u00e0 TPHCM ch\u00fang t\u00f4i c\u0169ng \u0111\u01b0a ra\u00a0danh s\u00e1ch c\u00e1c t\u1ec9nh th\u00e0nh \u1edf Vi\u1ec7t Nam\u00a0\u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm\u00a0ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p\u00a0\u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 T\u1ec9nh\/Th\u00e0nh, Qu\u1eadn\/Huy\u1ec7n, X\u00e3\/Ph\u01b0\u1eddng n\u00e0o mong mu\u1ed1n:<\/p>","short_description_location":null,"keywords_title_location":"t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [city], tim nu o ghep [city], tim nguoi o ghep quan [city], \u0111\u0103ng tin \u1edf gh\u00e9p [city]","seo_description_location":"C\u1ea7n ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p, t\u00ecm nam, n\u1eef \u1edf gh\u00e9p [city], c\u1ea7n t\u00ecm b\u1ea1n \u1edf gh\u00e9p [city] share chung ph\u00f2ng, nh\u00e0 tr\u1ecd, \u1edf gh\u00e9p nh\u00e0 nguy\u00ean c\u0103n t\u1ea1i [location] h\u1ee3p l\u00fd \u1edf [tinhthanh]","rating_title":"C\u1ea7n T\u00ecm Nam N\u1eef \u1ede Gh\u00e9p Ph\u00f2ng Ti\u1ec7n Nghi Gi\u00e1 R\u1ebb - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","rating_values":"140","rating_count":"38","option_filed":null,"style_color":"#1058af","style_icon":"icon-app-o-ghep.png","short_title":"\u1ede gh\u00e9p","suggests_title":null,"is_top_location":"0","keyword_map":"","slug":"1","long_title_detail":"\u1ede gh\u00e9p","note":null,"deslocation":null,"is_fillterprice":"1","is_private":"0","seo_title_area":"C\u1ea7n ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [khuvuc][city] m\u1edbi c\u1eadp nh\u1eadt T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title_area":"Nam\/N\u1eef \u1edf gh\u00e9p [khuvuc][city], \u1edf gh\u00e9p [khuvuc][city]","short_description_area":"

T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [khuvuc][city]<\/strong>\u00a0<\/span>l\u00e0 nhu c\u1ea7u ph\u1ed5 bi\u1ebfn c\u1ee7a h\u1ecdc sinh, sinh vi\u00ean \u0111i h\u1ecdc xa nh\u00e0 c\u00f3 nhu c\u1ea7u \u1edf [khuvuc][city]. Nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p th\u01b0\u1eddng t\u00ecm l\u00e0 n\u1eef ho\u1eb7c nam t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p c\u00f9ng gi\u1edbi t\u00ednh.<\/p>\r\n

Hi\u1ec7n nay, nhu c\u1ea7u t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng do ng\u00e0nh gi\u00e1o d\u1ee5c ng\u00e0y c\u00e0ng ph\u00e1t tri\u1ec3n, nhi\u1ec1u tr\u01b0\u1eddng Cao \u0110\u1eb3ng, \u0110\u1ea1i H\u1ecdc, Tr\u01b0\u1eddng d\u1ea1y ngh\u1ec1, b\u1ed5 t\u00fac v\u0103n h\u00f3a,... m\u1edf ra thu h\u00fat nhi\u1ec1u sinh vi\u00ean. V\u00ec th\u1ebf nhu c\u1ea7u thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd v\u00e0\u00a0<\/span>t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [khuvuc]<\/strong>\u00a0<\/span>c\u0169ng t\u0103ng theo.<\/p>\r\n

Ch\u1ee7 cho thu\u00ea ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n c\u00f3 m\u1eb7t b\u1eb1ng x\u00e2y\u00a0<\/span>ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong>\u00a0<\/span>cho thu\u00ea \u0111\u1ec3 ki\u1ebfm th\u00eam thu nh\u1eadp. \u0110\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 h\u00ecnh th\u1ee9c kinh doanh ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi c\u1ea7n thu\u00ea d\u1ec5 d\u00e0ng t\u00ecm ki\u1ebfm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p ph\u00f9 h\u1ee3p.<\/p>","seo_description_area":"Alo C\u1ea7n Nam\/N\u1eef \u1edf gh\u00e9p chung ph\u00f2ng share ph\u00ed gi\u00e1 r\u1ebb [khuvuc][city]. \u1ede gh\u00e9p chung ph\u00f2ng gi\u1ea3m chi ph\u00ed [khuvuc] l\u00e0 gi\u1ea3i ph\u00e1p gi\u00fap ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed t\u1ed1t nh\u1ea5t","seo_title_wards":"C\u1ea7n ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [phuong][city] m\u1edbi c\u1eadp nh\u1eadt T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title_wards":"Nam\/N\u1eef \u1edf gh\u00e9p [phuong][city], \u1edf gh\u00e9p [khuvuc][city]","seo_description_wards":"Alo C\u1ea7n Nam\/N\u1eef \u1edf gh\u00e9p chung ph\u00f2ng share ph\u00ed gi\u00e1 r\u1ebb [phuong][city]. Danh s\u00e1ch ph\u00f2ng c\u1ea7n \u1edf gh\u00e9p [phuong] c\u1eadp nh\u1eadt m\u1edbi nh\u1ea5t T\/Y","short_description_wards":"

T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [phuong][city]<\/strong>\u00a0<\/span>l\u00e0 nhu c\u1ea7u ph\u1ed5 bi\u1ebfn c\u1ee7a h\u1ecdc sinh, sinh vi\u00ean \u0111i h\u1ecdc xa nh\u00e0 c\u00f3 nhu c\u1ea7u \u1edf [phuong][city]. Nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p th\u01b0\u1eddng t\u00ecm l\u00e0 n\u1eef ho\u1eb7c nam t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p c\u00f9ng gi\u1edbi t\u00ednh.<\/p>\r\n

Hi\u1ec7n nay, nhu c\u1ea7u t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng do ng\u00e0nh gi\u00e1o d\u1ee5c ng\u00e0y c\u00e0ng ph\u00e1t tri\u1ec3n, nhi\u1ec1u tr\u01b0\u1eddng Cao \u0110\u1eb3ng, \u0110\u1ea1i H\u1ecdc, Tr\u01b0\u1eddng d\u1ea1y ngh\u1ec1, b\u1ed5 t\u00fac v\u0103n h\u00f3a,... m\u1edf ra thu h\u00fat nhi\u1ec1u sinh vi\u00ean. V\u00ec th\u1ebf nhu c\u1ea7u thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd v\u00e0\u00a0<\/span>t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [phuong]<\/strong>\u00a0<\/span>c\u0169ng t\u0103ng theo.<\/p>\r\n

Ch\u1ee7 cho thu\u00ea ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n c\u00f3 m\u1eb7t b\u1eb1ng x\u00e2y\u00a0<\/span>ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong>\u00a0<\/span>cho thu\u00ea \u0111\u1ec3 ki\u1ebfm th\u00eam thu nh\u1eadp. \u0110\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 h\u00ecnh th\u1ee9c kinh doanh ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi c\u1ea7n thu\u00ea d\u1ec5 d\u00e0ng t\u00ecm ki\u1ebfm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p ph\u00f9 h\u1ee3p.<\/p>","short_description_fillter":null,"seo_title_fillter":"C\u1ea7n T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p c\u00f9ng ph\u00f2ng [phuong][khuvuc][city] [fillter] | Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","seo_description_fillter":"Alo C\u1ea7n T\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [phuong][khuvuc][city] [fillter] \u0111\u1ea3m b\u1ea3o gi\u00e1 t\u1ed1t. C\u1ea7n ng\u01b0\u1eddi \u1edf gh\u00e9p [khuvuc] li\u00ean h\u1ec7 ngay.","seo_title_tag":"","seo_description_tag":"0","list_back_id":"","list_next_id":""},"category_list":[]} [is_toilet] => 0 [people_sex_rent] => 0 [number_live_people] => 0 [price_water] => 0 [price_power] => 0 [sort_order] => 0 [faciliti_rent] => [] [environment_rent] => [] [expend] => [is_auto_up] => 0 [is_301] => 0 [link_301] => [is_coppy] => 0 [map_lat] => 0 [map_long] => 0 [so_nha] => 3 [duong_pho] => Khu trọ Hải Đăng - Đường cạnh nhà thờ Hải Sơn - Quốc lộ 51 - Phường Phước Hòa - Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu [msg_similar] => [date_push] => 2023-03-27 15:02:34 [free_time] => 0 [is_canho] => 0 [fk_area] => 0 [fk_address] => 0 [cid] => 17 [slug] => 1 [location_province] => 1296|Bà Rịa - Vũng Tàu|ba-ria-vung-tau [location_state] => 1323|Huyện Tân Thành|huyen-tan-thanh ) xxxx