Array ( [id_estate] => 1611396912 [fk_estate_cate] => 11 [fk_tags_keysword] => [fk_user] => 324 [fk_estate_type] => 0 [fk_autoUp] => 0 [is_package] => 11 [is_on_package] => 1 [package_from_date] => [package_to_date] => [name_estate] => Cho Thuê Phòng MỚI XÂY Tân Sơn Nhì RỘNG 28m2, Có Gác, Máy lạnh, Giờ Tự Do [short_des] => [content] =>

hà Mới Xây, Dạng Chung Cư Mini, Cửa Không Đối Nhau, View Thoáng, Cửa Sổ Lớn: - Nhà Không Chung Chủ, Giờ Giấc Tự Do - Có Bảo Vệ, Camera An Ninh 24/24 - Thang Máy đi thoải mái di chuyển - Cafe Sân Thượng - Máy Giặt sử dụng chung MIỄN PHÍ, Sân Phơi Rộng - Cho Nuôi Thú Cưng, Nấu Ăn Thoải Mái Phòng rộng tiện nghi: - Phòng mới 100%, sạch tinh tương

[t_luuy] => [t_short_detail] => [feature_image] => /assets/upload/estate/1/cho_thue_phong_moi_xay_tan_son_nhi_rong_28m2_co_gac_may_lanh_gio_tu_do1.jpg [p_media_image] => ["\/assets\/upload\/estate\/1\/cho_thue_phong_moi_xay_tan_son_nhi_rong_28m2_co_gac_may_lanh_gio_tu_do1.jpg","\/assets\/upload\/estate\/1\/cho_thue_phong_moi_xay_tan_son_nhi_rong_28m2_co_gac_may_lanh_gio_tu_do2.jpg","\/assets\/upload\/estate\/1\/cho_thue_phong_moi_xay_tan_son_nhi_rong_28m2_co_gac_may_lanh_gio_tu_do3.jpg","\/assets\/upload\/estate\/1\/cho_thue_phong_moi_xay_tan_son_nhi_rong_28m2_co_gac_may_lanh_gio_tu_do4.jpg"] [day_start] => 2021-01-24 [day_end] => 2021-02-22 [up_date] => 1611396912 [is_vip] => 0 [is_hot] => 0 [fk_provice] => 1 [fk_state] => 337 [fk_wards] => 345 [address] => tân sơn nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh [project_estate] => 0 [transfer_from] => 0 [price] => 4000 [acreage] => 30 [net_usable_acreage] => 30 [orientation] => 0 [number_of_floors] => 2 [number_of_beds] => 1 [number_of_baths] => 1 [usage_status] => 1 [type_house] => 1 [ower_estate] => 1 [type_ower_estate] => 0 [direct_of_house] => [facade] => [facade_acreage] => [self_governing] => 0 [price_unit] => 1 [contact_phone] => 0342261909 [contact_email] => viethoang.kd.3shomes@gmail.com [contact_name] => Hoàng Việt [contact_address] => 66b nguyễn sỹ sách p15 tân bình [is_status] => 1 [is_delete] => 0 [is_hit] => 733 [p_search] => [link_rewrite] => cho-thue-phong-moi-xay-tan-son-nhi-rong-28m2-co-gac-may-lanh-gio-tu-do [alias_check] => [seo_title] => [keywords_title] => [seo_description] => [date_create] => 2021-01-23 17:15:12 [date_update] => 2021-01-23 17:01:12 [link_get] => [id_crawller] => [source_estate] => [people_rent] => ["1","2","3","4"] [choose_post] => {"group":"location","step":1,"idpost":0,"prev_group":"cate","prev_step":2,"data":{"location":{"1":{"id_parent":"1","step":"2","group":"location","pid":"1","id":"1","fk_provice":"1","fk_state":"337","fk_wards":"345","so_nha":"","duong_pho":"t\u00e2n s\u01a1n nh\u00ec","address":"t\u00e2n s\u01a1n nh\u00ec, Ph\u01b0\u1eddng T\u00e2n S\u01a1n Nh\u00ec, Qu\u1eadn T\u00e2n Ph\u00fa, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","map_lat":"10.7997882","map_long":"106.630604"}}},"is_finish":1,"cate":{"id_cate":"11","11":{"list":{"0":"0","id_parent":"11"},"next_id":"11"},"0":{"next_id":"11"},"step":0,"step_finish":0,"is_finish":1},"location":{"step":1,"finish":1},"itemCate":{"cid":"11","is_keywords":"0","is_footer":"1","is_parent":"0","ads_image":null,"ads_home":null,"ranking":"2","status":"1","is_home":"no","is_nav_menu":"no","style_form":"form1","is_delete":"no","create_date":"2021-01-16 22:11:54","feature_image":"\/assets\/data\/res\/alo-nha-tro-cho-thue-phong-tro.jpg","seo_title":"Cho Thu\u00ea Ph\u00f2ng Tr\u1ecd \/ Nh\u00e0 Tr\u1ecd Ch\u00ednh Ch\u1ee7 Gi\u00e1 R\u1ebb M\u1edbi Nh\u1ea5t 2020 - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title":"cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, cho thue phong tro gia re, cho thue phong tro moi xay, cho thue phong tro tien nghi, cho thue phong tro an ninh, cho thue phong tr\u1ecd chinh chu, cho thue phong tro khong chung chu","seo_description":"T\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111\u1ec3 thu\u00ea tr\u00ean Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd l\u00e0 s\u1edf h\u1eefu cho m\u00ecnh 1 ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111\u1ec3 \u1edf gi\u00e1 t\u1ed1t, gi\u1edd t\u1ef1 do d\u00e0nh cho sinh vi\u00ean, ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng, \u0111i l\u00e0m thu\u00ea. \u0110\u0103ng tin m\u1edbi li\u00ean t\u1ee5c 24\/7.","link_rewrite":"cho-thue-phong-tro","link_rewrite_location":null,"cat_title":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd","seo_title_location":"Cho Thu\u00ea Ph\u00f2ng Tr\u1ecd [city] Gi\u00e1 R\u1ebb M\u1edbi Nh\u1ea5t 2020 - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","short_description":"
\r\n

B\u1ea1n \u0111ang c\u1ea7n t\u00ecm thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/a>? B\u1ea1n m\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian nh\u01b0ng v\u1eabn ch\u01b0a t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng tr\u1ecd \u01b0ng \u00fd v\u00e0 c\u1ea3m th\u1ea5y m\u1ec7t m\u1ecfi v\u1edbi h\u00e0nh tr\u00ecnh rong ru\u1ed5i \u0111i t\u00ecm v\u00e0 xem ph\u00f2ng? H\u00e3y gi\u1ea3i quy\u1ebft v\u1ea5n \u0111\u1ec1 t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111au \u0111\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea nh\u00e0<\/a> c\u1ee7a ALONHATRO. \u0110\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u01a1n v\u1ecb ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng \u01b0ng \u00fd m\u00e0 kh\u00f4ng m\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian.<\/p>\r\n

\"cho<\/p>\r\n<\/div>\r\n

T\u1ea1i sao n\u00ean ch\u1ecdn d\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd c\u1ee7a ALONHATRO<\/strong><\/p>\r\n

N\u1ebfu b\u1ea1n b\u0103n kho\u0103n v\u00ec sao n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd t\u1ea1i ALONHATRO th\u00ec h\u00e3y c\u00f9ng t\u00ecm hi\u1ec3u nh\u1eefng l\u00fd do d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y:
Ti\u1ebft ki\u1ec7m t\u1ed1i \u0111a th\u1eddi gian, c\u00f4ng s\u1ee9c<\/p>\r\n

Khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u01a1n v\u1ecb b\u1ea1n s\u1ebd ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1i \u0111a th\u1eddi gian v\u00e0 c\u00f4ng s\u1ee9c khi t\u00ecm nh\u00e0 tr\u1ecd<\/strong>. B\u1edfi th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111i t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> b\u1ea1n s\u1ebd m\u1ea5t r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian \u0111i t\u00ecm ki\u1ebfm r\u1ed3i xem t\u1eebng nh\u00e0. H\u01a1n n\u1eefa, c\u00e1ch n\u00e0y c\u0169ng kh\u00f4ng d\u1ec5 \u0111\u1ec3 t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t ph\u00f2ng \u01b0ng \u00fd theo \u0111\u00fang mong mu\u1ed1n.<\/p>\r\n

Nh\u01b0ng khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi ALONHATRO, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 th\u00f4ng tin v\u1ec1 c\u00e1c ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111ang cho thu\u00ea<\/strong>. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u00f2ng tr\u1ecd \u1edf khu v\u1ef1c m\u00ecnh mu\u1ed1n. <\/span><\/p>\r\n

\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 xem h\u00ecnh \u1ea3nh chi ti\u1ebft v\u1ec1 ph\u00f2ng, c\u00e1c chi ph\u00ed ph\u1ea3i tr\u1ea3 khi thu\u00ea ph\u00f2ng. V\u1edbi \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 nh\u1eefng th\u00f4ng tin chi ti\u1ebft v\u1ec1 ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> cho thu\u00ea s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n c\u00e2n nh\u1eafc xem c\u00f3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00ecnh kh\u00f4ng tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1ebfn xem ph\u00f2ng th\u1ef1c t\u1ebf. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady, b\u1ea1n s\u1ebd kh\u00f4ng m\u1ea5t qu\u00e1 nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, c\u00f4ng s\u1ee9c m\u00e0 v\u1eabn t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng \u01b0ng \u00fd.<\/span><\/p>","short_description_location":"

B\u1ea1n \u0111ang c\u1ea7n t\u00ecm thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/a><\/strong>\u00a0t\u1ea1i [quan][tinhthanh]\u00a0<\/strong>? B\u1ea1n m\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian nh\u01b0ng v\u1eabn ch\u01b0a t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng tr\u1ecd \u01b0ng \u00fd v\u00e0 c\u1ea3m th\u1ea5y m\u1ec7t m\u1ecfi v\u1edbi h\u00e0nh tr\u00ecnh rong ru\u1ed5i \u0111i t\u00ecm v\u00e0 xem ph\u00f2ng? H\u00e3y gi\u1ea3i quy\u1ebft v\u1ea5n \u0111\u1ec1 t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111au \u0111\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea nh\u00e0\u00a0tr\u1ecd<\/strong><\/a>\u00a0c\u1ee7a ALONHATRO. \u0110\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u01a1n v\u1ecb ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng \u01b0ng \u00fd m\u00e0 kh\u00f4ng m\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian.<\/p>\r\n

T\u1ea1i sao n\u00ean ch\u1ecdn d\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd c\u1ee7a ALONHATRO<\/strong><\/p>\r\n

N\u1ebfu b\u1ea1n b\u0103n kho\u0103n v\u00ec sao n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd t\u1ea1i ALONHATRO th\u00ec h\u00e3y c\u00f9ng t\u00ecm hi\u1ec3u nh\u1eefng l\u00fd do d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y:
Ti\u1ebft ki\u1ec7m t\u1ed1i \u0111a th\u1eddi gian, c\u00f4ng s\u1ee9c<\/span>\"cho<\/span><\/p>\r\n

Khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u01a1n v\u1ecb b\u1ea1n s\u1ebd ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1i \u0111a th\u1eddi gian v\u00e0 c\u00f4ng s\u1ee9c khi t\u00ecm nh\u00e0 tr\u1ecd<\/strong>. B\u1edfi th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111i t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd\u00a0[quan][tinhthanh]\u00a0<\/strong> b\u1ea1n s\u1ebd m\u1ea5t r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian \u0111i t\u00ecm ki\u1ebfm r\u1ed3i xem t\u1eebng nh\u00e0. H\u01a1n n\u1eefa, c\u00e1ch n\u00e0y c\u0169ng kh\u00f4ng d\u1ec5 \u0111\u1ec3 t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t ph\u00f2ng \u01b0ng \u00fd theo \u0111\u00fang mong mu\u1ed1n.<\/p>\r\n

Nh\u01b0ng khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi ALONHATRO, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 th\u00f4ng tin v\u1ec1 c\u00e1c ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111ang cho thu\u00ea<\/strong>. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u00f2ng tr\u1ecd \u1edf khu v\u1ef1c m\u00ecnh mu\u1ed1n. <\/span><\/p>\r\n

\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 xem h\u00ecnh \u1ea3nh chi ti\u1ebft v\u1ec1 ph\u00f2ng, c\u00e1c chi ph\u00ed ph\u1ea3i tr\u1ea3 khi thu\u00ea ph\u00f2ng. V\u1edbi \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 nh\u1eefng th\u00f4ng tin chi ti\u1ebft v\u1ec1 ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> cho thu\u00ea\u00a0[quan][tinhthanh]\u00a0 s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n c\u00e2n nh\u1eafc xem c\u00f3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00ecnh kh\u00f4ng tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1ebfn xem ph\u00f2ng th\u1ef1c t\u1ebf. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady, b\u1ea1n s\u1ebd kh\u00f4ng m\u1ea5t qu\u00e1 nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, c\u00f4ng s\u1ee9c m\u00e0 v\u1eabn t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng \u01b0ng \u00fd.<\/span><\/p>","keywords_title_location":"cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [city], ph\u00f2ng tr\u1ecd [city], thu\u00ea ph\u00f2ng [quan], thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [quan], ph\u00f2ng tr\u1ecd gi\u00e1 r\u1ebb [city]","seo_description_location":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd \/ nh\u00e0 tr\u1ecd [city] gi\u00e1 r\u1ebb uy t\u00edn, M\u1edbi nh\u1ea5t 2020. Nhi\u1ec1u tin \u0111\u0103ng ch\u00ednh cho thu\u00ea m\u1edbi \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt li\u00ean t\u1ee5c 24\/7. T\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd [city] gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i [tinhthanh].","rating_title":"Cho Thu\u00ea Ph\u00f2ng Tr\u1ecd R\u1ed9ng Gi\u00e1 R\u1ebb Ch\u00ednh Ch\u1ee7 M\u1edbi Nh\u1ea5t 2020 ","rating_values":"290","rating_count":"25","option_filed":"{\"acreage\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"net_usable_acreage\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"ower_estate\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"usage_status\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"type_house\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"number_of_floors\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"number_of_beds\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"number_of_baths\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"is_toilet\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"price_power\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"price_water\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"self_governing\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"number_live_people\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"people_sex_rent\":{\"show\":\"1\",\"check\":0},\"people_rent\":{\"show\":\"1\",\"check\":\"1\"},\"faciliti_rent\":{\"show\":\"1\",\"check\":0}}","style_color":"","style_icon":"","short_title":"Ph\u00f2ng tr\u1ecd","suggests_title":"ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1ea1i [quan][tinhthanh]|C\u00f2n l\u1ea1i 1 ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea [quan][tinhthanh]|Ph\u00f2ng cho thu\u00ea g\u1ea7n tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea1i h\u1ecdc [quan][tinhthanh]|Ph\u00f2ng tr\u1ecd m\u1edbi x\u00e2y ch\u00ednh ch\u1ee7 [quan][tinhthanh]|Cho n\u1eef thu\u00ea ph\u00f2ng [quan][tinhthanh]","is_top_location":"1","keyword_map":"thu\u00ea ph\u00f2ng|cho thu\u00ea ph\u00f2ng|ph\u00f2ng tr\u1ecd|ph\u00f2ng cho thu\u00ea|ph\u00f2ng gi\u00e1 r\u1ebb","slug":"1","long_title_detail":"Ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd cho thu\u00ea","note":"

B\u1ea1n c\u1ea7n t\u00ecm ki\u1ebfm ph\u00f2ng tr\u1ecd hay c\u00f3 nhu c\u1ea7u cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/a><\/strong>\/nh\u00e0 tr\u1ecd\u00a0[city]<\/strong>\u00a0m\u1edbi nh\u1ea5t T\/Y \u0111\u1ec3 thu\u00ea cho m\u00ecnh m\u1ed9t c\u0103n ph\u00f2ng gi\u00e1 r\u1ebb, ph\u00f2ng m\u1edbi x\u00e2y, l\u1ed1i \u0111i ri\u00eang, kh\u00f4ng ch\u00ednh ch\u1ee7\u00a0\u0111\u1ec3 \u1edf nhanh nh\u1ea5t. ALO NH\u00c0 TR\u1ecc<\/strong> l\u00e0 k\u00eanh \u0111\u0103ng tin \/ t\u00ecm thu\u00ea ph\u00f2ng ho\u1eb7c nh\u00e0 tr\u1ecd mi\u1ec5n ph\u00ed, nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ch\u00ednh x\u00e1c\u00a0<\/span>t\u1ed1t nh\u1ea5t.\u00a0 h\u00e3y s\u1eed d\u1ee5ng \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i ho\u00e0n to\u00e0n mi\u1ec5n ph\u00ed, nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ch\u00ednh x\u00e1c. Alo Nh\u00e0\u00a0 website k\u1ebft n\u1ed1i gi\u1eefa ng\u01b0\u1eddi cho thu\u00ea v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111i thu\u00ea.<\/span><\/p>\r\n

\r\n
<\/div>\r\n<\/div>","deslocation":"{\"1\":{\"2\":{\"body\":\"\"},\"19\":{\"body\":\"\"},\"27\":{\"body\":\"\"},\"51\":{\"body\":\"\"},\"64\":{\"body\":\"\"},\"72\":{\"body\":\"\"},\"83\":{\"body\":\"\"},\"99\":{\"body\":\"\"},\"116\":{\"body\":\"\"},\"128\":{\"body\":\"\"},\"140\":{\"body\":\"\"},\"155\":{\"body\":\"\"},\"181\":{\"body\":\"\"},\"197\":{\"body\":\"\"},\"212\":{\"body\":\"\"},\"223\":{\"body\":\"\"},\"240\":{\"body\":\"\"},\"254\":{\"body\":\"\"},\"265\":{\"body\":\"\"},\"286\":{\"body\":\"\"},\"303\":{\"body\":\"\"},\"321\":{\"body\":\"\"},\"337\":{\"body\":\"\"},\"349\":{\"body\":\"\"}}}","is_fillterprice":"1","is_private":"0","seo_title_area":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [khuvuc][city] m\u1edbi nh\u1ea5t tT\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title_area":"ph\u00f2ng tr\u1ecd [khuvuc][city], ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong], cho thu\u00ea ph\u00f2ng [phuong]","short_description_area":"

D\u1ecbch v\u1ee5\u00a0<\/span>cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong][city]<\/strong>\u00a0<\/span>hi\u1ec7n nay \u0111ang ng\u00e0y c\u00e0ng tr\u1edf l\u00ean ph\u1ed5 bi\u1ebfn. L\u00fd do nhu c\u1ea7u t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng do l\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed5 v\u1ec1 [tinhthanh] h\u1ecdc t\u1eadp v\u00e0 l\u00e0m vi\u1ec7c ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng. N\u00f3i \u0111\u00fang h\u01a1n th\u00ec[tinhthanh] c\u00e0ng ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00ec c\u00e0ng thu h\u00fat nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ebfn l\u00e0m vi\u1ec7c v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n kinh doanh.<\/p>\r\n

\u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng c\u1ea7n thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng v\u00e0 sinh vi\u00ean \u0111\u1ebfn\u00a0[phuong][city]<\/span>\u00a0<\/span>\u0111\u1ec3 l\u00e0m vi\u1ec7c v\u00e0 h\u1ecdc t\u1eadp. C\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 thu\u00ea \u1edf m\u1ed9t m\u00ecnh, \u1edf c\u1ea3 gia \u0111\u00ecnh ho\u1eb7c \u1edf gh\u00e9p. \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd \u1edf gh\u00e9p ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 sinh vi\u00ean, nh\u1eb1m m\u1ee5c \u0111\u00edch ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed ph\u00f2ng tr\u1ecd v\u00e0 chi ph\u00ed sinh ho\u1ea1t.<\/p>\r\n

Ch\u1ee7\u00a0<\/span>cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong>\u00a0<\/span>c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n x\u00e2y l\u00ean cho thu\u00ea ho\u1eb7c b\u00ean th\u1ee9 ba thu\u00ea l\u1ea1i c\u1ee7a ch\u1ee7 s\u1edf h\u1eefu \u0111\u1ec3 kinh doanh d\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd.<\/p>\r\n

Ti\u00eau ch\u00ed ch\u1ecdn ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea\u00a0[phuong][city]<\/span><\/p>\r\n

Alonhatro ph\u00e2n lo\u1ea1i ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea\u00a0[phuong][city]<\/span>\u00a0<\/span>ra nhi\u1ec1u di\u1ec7n t\u00edch v\u00e0 m\u1ee9c gi\u00e1 kh\u00e1c nhau sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng kh\u00e1c nhau.<\/p>\r\n

V\u1ec1 di\u1ec7n t\u00edch cho thu\u00ea:<\/strong><\/p>\r\n

  \r\n
 • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea < 20 m2<\/li>\r\n
 • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea 20 - 30 m2<\/li>\r\n
 • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea 30 - 40 m2<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

  V\u1ec1 m\u1ee9c gi\u00e1 l\u1ef1a ch\u1ecdn:<\/strong><\/p>\r\n

   \r\n
  • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea < 1 tri\u1ec7u<\/li>\r\n
  • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1eeb 1 - 2 tri\u1ec7u<\/li>\r\n
  • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1eeb 2 - 3 tri\u1ec7u<\/li>\r\n
  • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1eeb 3 - 5 tri\u1ec7u<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

   V\u1ec1 ti\u1ec7n \u00edch \u0111i k\u00e8m:<\/strong><\/p>\r\n

    \r\n
   • Ph\u00f2ng tr\u1ecd kh\u00e9p k\u00edn<\/li>\r\n
   • Ph\u00f2ng tr\u1ecd kh\u00f4ng kh\u00e9p k\u00edn<\/li>\r\n
   • Ph\u00f2ng tr\u1ecd chung ch\u1ee7<\/li>\r\n
   • Ph\u00f2ng tr\u1ecd kh\u00f4ng chung ch\u1ee7<\/li>\r\n<\/ul>\r\n
     \r\n
    • Ph\u00f2ng tr\u1ecd d\u00e0nh cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng\u00a0\u0110i h\u1ecdc<\/li>\r\n
    • Ph\u00f2ng tr\u1ecd d\u00e0nh cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng V\u1ee3 ch\u1ed3ng<\/li>\r\n
    • Ph\u00f2ng tr\u1ecd d\u00e0nh cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng\u00a0\u0110i l\u00e0m<\/li>\r\n
    • Ph\u00f2ng tr\u1ecd\u00a0cho thu\u00ea linh ho\u1ea1t tu\u1ef3 thu\u1ed9c ch\u1ee7 nh\u00e0<\/li>\r\n<\/ul>","seo_description_area":"Alo B\u1ea1n c\u1ea7n t\u00ecm th\u00f4ng tin cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111\u1ec3 \u1edf [khuvuc][city] AloNhaTro c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin ph\u00f2ng cho thu\u00ea [khuvuc] m\u1edbi nh\u1ea5t v\u1ec1 ch\u1ed7 \u1edf tr\u1ecd ri\u00eang t\u01b0, r\u1ed9ng r\u00e3i,ti\u1ec7n nghi, an ninh.","seo_title_wards":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong][city] m\u1edbi nh\u1ea5t tT\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title_wards":"ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong][city], ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong], cho thu\u00ea ph\u00f2ng[phuong]","seo_description_wards":"Alo B\u1ea1n c\u1ea7n t\u00ecm th\u00f4ng tin cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111\u1ec3 \u1edf [phuong][city]. AloNhaTro c\u1eadp nh\u1eadt tin cho thu\u00ea ph\u00f2ng [phuong] m\u1edbi nh\u1ea5t ph\u00f2ng tr\u1ecd t\u1ef1 do, r\u1ed9ng r\u00e3i, an ninh.","short_description_wards":"

     D\u1ecbch v\u1ee5\u00a0<\/span>cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong][city]<\/strong>\u00a0<\/span>hi\u1ec7n nay \u0111ang ng\u00e0y c\u00e0ng tr\u1edf l\u00ean ph\u1ed5 bi\u1ebfn. L\u00fd do nhu c\u1ea7u t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng do l\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed5 v\u1ec1 [tinhthanh] h\u1ecdc t\u1eadp v\u00e0 l\u00e0m vi\u1ec7c ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng. N\u00f3i \u0111\u00fang h\u01a1n th\u00ec[tinhthanh] c\u00e0ng ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00ec c\u00e0ng thu h\u00fat nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ebfn l\u00e0m vi\u1ec7c v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n kinh doanh.<\/p>\r\n

     \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng c\u1ea7n thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng v\u00e0 sinh vi\u00ean \u0111\u1ebfn\u00a0[phuong][city]<\/span>\u00a0<\/span>\u0111\u1ec3 l\u00e0m vi\u1ec7c v\u00e0 h\u1ecdc t\u1eadp. C\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 thu\u00ea \u1edf m\u1ed9t m\u00ecnh, \u1edf c\u1ea3 gia \u0111\u00ecnh ho\u1eb7c \u1edf gh\u00e9p. \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd \u1edf gh\u00e9p ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 sinh vi\u00ean, nh\u1eb1m m\u1ee5c \u0111\u00edch ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed ph\u00f2ng tr\u1ecd v\u00e0 chi ph\u00ed sinh ho\u1ea1t.<\/p>\r\n

     Ch\u1ee7\u00a0<\/span>cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong>\u00a0<\/span>c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n x\u00e2y l\u00ean cho thu\u00ea ho\u1eb7c b\u00ean th\u1ee9 ba thu\u00ea l\u1ea1i c\u1ee7a ch\u1ee7 s\u1edf h\u1eefu \u0111\u1ec3 kinh doanh d\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd.<\/p>\r\n

     Ti\u00eau ch\u00ed ch\u1ecdn ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea\u00a0[phuong][city]<\/span><\/p>\r\n

     Alonhatro ph\u00e2n lo\u1ea1i ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea\u00a0[phuong][city]<\/span>\u00a0<\/span>ra nhi\u1ec1u di\u1ec7n t\u00edch v\u00e0 m\u1ee9c gi\u00e1 kh\u00e1c nhau sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng kh\u00e1c nhau.<\/p>\r\n

     V\u1ec1 di\u1ec7n t\u00edch cho thu\u00ea:<\/strong><\/p>\r\n

      \r\n
     • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea < 20 m2<\/li>\r\n
     • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea 20 - 30 m2<\/li>\r\n
     • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea 30 - 40 m2<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

      V\u1ec1 m\u1ee9c gi\u00e1 l\u1ef1a ch\u1ecdn:<\/strong><\/p>\r\n

       \r\n
      • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea < 1 tri\u1ec7u<\/li>\r\n
      • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1eeb 1 - 2 tri\u1ec7u<\/li>\r\n
      • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1eeb 2 - 3 tri\u1ec7u<\/li>\r\n
      • Ph\u00f2ng tr\u1ecd cho thu\u00ea t\u1eeb 3 - 5 tri\u1ec7u<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

       V\u1ec1 ti\u1ec7n \u00edch \u0111i k\u00e8m:<\/strong><\/p>\r\n

        \r\n
       • Ph\u00f2ng tr\u1ecd kh\u00e9p k\u00edn<\/li>\r\n
       • Ph\u00f2ng tr\u1ecd kh\u00f4ng kh\u00e9p k\u00edn<\/li>\r\n
       • Ph\u00f2ng tr\u1ecd chung ch\u1ee7<\/li>\r\n
       • Ph\u00f2ng tr\u1ecd kh\u00f4ng chung ch\u1ee7<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

        \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng cho thu\u00ea:<\/strong><\/p>\r\n

         \r\n
        • Ph\u00f2ng tr\u1ecd d\u00e0nh cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng\u00a0\u0110i h\u1ecdc<\/li>\r\n
        • Ph\u00f2ng tr\u1ecd d\u00e0nh cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng V\u1ee3 ch\u1ed3ng<\/li>\r\n
        • Ph\u00f2ng tr\u1ecd d\u00e0nh cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng\u00a0\u0110i l\u00e0m<\/li>\r\n
        • Ph\u00f2ng tr\u1ecd\u00a0cho thu\u00ea linh ho\u1ea1t tu\u1ef3 thu\u1ed9c ch\u1ee7 nh\u00e0<\/li>\r\n<\/ul>","seo_title_fillter":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong][city] [fillter] | Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","seo_description_fillter":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd [phuong][city] [fillter]. Ph\u00f2ng tr\u1ecd \/ Nh\u00e0 tr\u1ecd [phuong][city], thu\u00ea v\u00e0 cho thu\u00ea nh\u00e0 \u0111\u1ea5t, \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7, c\u1eadp nh\u1eadt m\u1edbi nh\u1ea5t","list_back_id":"","list_next_id":""},"category_list":[]} [is_toilet] => 1 [people_sex_rent] => 0 [number_live_people] => 4 [price_water] => 1 [price_power] => 1 [sort_order] => 0 [faciliti_rent] => ["1","2","3","4","5","6","7","9","10","11","12","13","14","15","16","19","20","21","22","23","24"] [environment_rent] => [] [expend] => [is_auto_up] => 0 [is_301] => 0 [link_301] => [is_coppy] => 0 [map_lat] => 10.7997882 [map_long] => 106.630604 [so_nha] => [duong_pho] => tân sơn nhì [msg_similar] => [date_push] => 2021-01-23 17:01:12 [free_time] => 0 [is_canho] => 0 [fk_area] => 0 [fk_address] => 0 [cid] => 11 [slug] => 1 [location_province] => 1|Hồ Chí Minh|ho-chi-minh [location_state] => 337|Quận Tân Phú|quan-tan-phu ) xxxx