Array ( [id_estate] => 1656998728 [fk_estate_cate] => 11 [fk_tags_keysword] => [fk_user] => 48 [fk_estate_type] => 0 [fk_autoUp] => 0 [is_package] => 11 [is_on_package] => 1 [package_from_date] => [package_to_date] => [name_estate] => Cần cho thuê phòng trọ tại đường Phạm Văn Bạch, Q. Gò Vấp, giá 4tr/tháng, 30m2 [short_des] => [content] =>

Cho thuê phòng trọ tại đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

+ DT: 30 m2
+ Giá thuê: 4 triêu/tháng

- Phòng như hình 100%
- Cọc 1 tháng, thu tiền phòng đầu tháng
- Điện 3.800đ. Nước 10k/khối
- Dịch vụ 200k bao gồm vệ sinh phòng 2 lần tuần/ giặt sấy hằng ngày, vệ sinh chung, wifi, thang máy, rác
- Xe miễn phí (ko có bảo vệ trông xe, tự ý thức sắp xếp xe gọn gàng, ai ko gọn báo quản lý đuổi xe ra ngoài gửi, nhà xe vân tay an toàn, ko cho người lạ vân tay, ai không ở nữa xóa vân tay)
- Tự do giờ giấc, ra vào vân tay, không chung chủ, cho ở 5 người, 2 xe
----
Phòng có gác, rẻ đẹp tương tự
3tr, 3tr5,5tr5 Sẵn phòng ở liền, Phan huy ích, trường chinh, cống lỡ, phạm văn bạch, nguyễn sỹ sách cổng khu công nghiệp tân bình
Tiên đi Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Quận 12

[t_luuy] => [t_short_detail] => [feature_image] => /assets/upload/estate/072022/48/can_cho_thue_phong_tro_tai_duong_pham_van_bach_q_go_vap_gia_4tr_thang_30m211656998728.jpg [p_media_image] => ["\/assets\/upload\/estate\/072022\/48\/can_cho_thue_phong_tro_tai_duong_pham_van_bach_q_go_vap_gia_4tr_thang_30m211656998728.jpg","\/assets\/upload\/estate\/072022\/48\/can_cho_thue_phong_tro_tai_duong_pham_van_bach_q_go_vap_gia_4tr_thang_30m221656998728.jpg","\/assets\/upload\/estate\/072022\/48\/can_cho_thue_phong_tro_tai_duong_pham_van_bach_q_go_vap_gia_4tr_thang_30m231656998728.jpg","\/assets\/upload\/estate\/072022\/48\/can_cho_thue_phong_tro_tai_duong_pham_van_bach_q_go_vap_gia_4tr_thang_30m241656998728.jpg","\/assets\/upload\/estate\/072022\/48\/can_cho_thue_phong_tro_tai_duong_pham_van_bach_q_go_vap_gia_4tr_thang_30m251656998728.jpg"] [day_start] => 2022-07-05 [day_end] => 2022-07-19 [up_date] => 1656998728 [is_vip] => 0 [is_hot] => 0 [fk_provice] => 1 [fk_state] => 321 [fk_wards] => 328 [address] => Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh [project_estate] => 0 [transfer_from] => 0 [price] => 4000 [acreage] => 30 [net_usable_acreage] => 0 [orientation] => 0 [number_of_floors] => 0 [number_of_beds] => 0 [number_of_baths] => 0 [usage_status] => 0 [type_house] => 0 [ower_estate] => 0 [type_ower_estate] => 0 [direct_of_house] => [facade] => [facade_acreage] => [self_governing] => 0 [price_unit] => 1 [contact_phone] => 0773408622 [contact_email] => anhdao@philong.info [contact_name] => Gấm Hồ [contact_address] => Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh [is_status] => 1 [is_delete] => 0 [is_hit] => 241 [p_search] => [link_rewrite] => can-cho-thue-phong-tro-tai-duong-pham-van-bach-q-go-vap-gia-4tr-thang-30m2 [alias_check] => [seo_title] => [keywords_title] => [seo_description] => [date_create] => 2022-07-05 12:25:28 [date_update] => 2022-07-05 05:07:28 [link_get] => https://sosanhnha.com/pham-van-bach-cua-so-lon-co-may-lanh-gac-cao-clax8bWyj [id_crawller] => [source_estate] => sosanhnha.com [people_rent] => [] [choose_post] => {"group":"location","step":1,"idpost":0,"prev_group":"cate","prev_step":2,"data":{"location":{"1":{"id_parent":"1","step":"2","group":"location","pid":"1","id":"1","fk_provice":"1","fk_state":"321","fk_wards":"328","so_nha":"","duong_pho":"Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea1ch","address":"Ph\u01b0\u1eddng 15, Qu\u1eadn T\u00e2n B\u00ecnh, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","map_lat":"0","map_long":"0"}}},"is_finish":1,"cate":{"id_cate":"11","11":{"list":{"0":"0","id_parent":"11"},"next_id":"11"},"0":{"next_id":"11"},"step":0,"step_finish":0,"is_finish":1},"location":{"step":1,"finish":1},"itemCate":{"cid":"11","is_keywords":"0","is_footer":"1","is_parent":"0","ads_image":null,"ads_home":null,"ranking":"1","status":"1","is_home":"no","is_nav_menu":"no","style_form":"form1","is_delete":"no","feature_image":"\/assets\/data\/res\/alo-nha-tro-cho-thue-phong-tro.jpg","seo_title":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd Ch\u00ednh Ch\u1ee7 Gi\u00e1 R\u1ebb M\u1edbi Nh\u1ea5t T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title":"ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd, cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd","seo_description":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd m\u1edbi nh\u1ea5t T\/Y t\u1ea1i AloNhaTro. T\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd cho thu\u00ea theo lo\u1ea1i gi\u00e1, di\u1ec7n t\u00edch \u0111\u1ec3 thu\u00ea \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00f2ng tr\u1ecd gi\u00e1 t\u1ed1t, gi\u1edd t\u1ef1 do, an ninh. \u0110\u0103ng tin ph\u00f2ng tr\u1ecd m\u1edbi li\u00ean t\u1ee5c 24\/7.","link_rewrite":"cho-thue-phong-tro","link_rewrite_location":null,"cat_title":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd","seo_title_location":"Cho Thu\u00ea Ph\u00f2ng Tr\u1ecd [city] Gi\u00e1 c\u1eadp nh\u1eadt m\u1edbi nh\u1ea5t T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","short_description":"

D\u1ecbch v\u1ee5 [URL]cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong>[\/URL] l\u00e0 h\u00ecnh th\u1ee9c kinh doanh b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft \u0111\u1ebfn t\u1eeb nhi\u1ec1u n\u0103m nay. \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 sinh vi\u00ean, v\u00ec th\u1ebf khi gi\u00e1o d\u1ee5c ng\u00e0y c\u00e0ng ph\u1ed5 c\u1eadp, c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng cao \u0111\u1eb3ng, \u0111\u1ea1i h\u1ecdc m\u1ecdc l\u00ean c\u00e0ng nhi\u1ec1u th\u00ec nhu c\u1ea7u thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> c\u0169ng t\u0103ng cao, th\u1eadm ch\u00ed l\u00e0 qu\u00e1 t\u1ea3i.<\/p>\r\n

\"Cho
Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd<\/figcaption><\/figure>\r\n

Ph\u1ea7n l\u1edbn nhu c\u1ea7u t\u00ecm thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> \u0111\u1ebfn t\u1eeb sinh vi\u00ean t\u1ec9nh l\u1ebb l\u00ean th\u00e0nh ph\u1ed1 h\u1ecdc t\u1eadp v\u00e0 l\u00e0m vi\u1ec7c. Nh\u1ea5t l\u00e0 v\u00e0o d\u1ecbp tuy\u1ec3n sinh \u1edf c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc, Cao \u0111\u1eb3ng th\u00ec t\u00ecnh tr\u1ea1ng \"ch\u00e1y\" ph\u00f2ng tr\u1ecd l\u00e0 chuy\u1ec7n \"nh\u01b0 c\u01a1m b\u1eefa\".<\/p>\r\n

\u0110\u1ec3 gi\u1ea3i quy\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp v\u00e0o Alonhatro.com \u0111\u1ec3 t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd g\u1ea7n n\u01a1i b\u1ea1n h\u1ecdc t\u1eadp, l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi gi\u00e1 r\u1ebb, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u00fai ti\u1ec1n, s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi sinh ho\u1ea1t v\u00e0 \u01b0u ti\u00ean g\u1ea7n \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc, ch\u1ee3, si\u00eau th\u1ecb, b\u1ec7nh vi\u1ec7n,....<\/p>\r\n

C\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ea7n quan t\u00e2m khi thu\u00ea\u00a0ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong><\/h2>\r\n

<\/p>\r\n

Khi t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1\u00a0nh\u00e0 tr\u1ecd\u00a0cho thu\u00ea th\u00ec\u00a0sinh vi\u00ean c\u1ea7n\u00a0quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn c\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 sau:<\/p>\r\n