Array ( [id_estate] => 1635400759 [fk_estate_cate] => 11 [fk_tags_keysword] => [fk_user] => 810 [fk_estate_type] => 0 [fk_autoUp] => 0 [is_package] => 11 [is_on_package] => 1 [package_from_date] => 2023-04-25 [package_to_date] => 2023-05-02 [name_estate] => phòng 30m2 có tiện nghi đầu hẻm 83 Tôn Đản p14 q4 [short_des] => [content] => Cho thuê phòng 30m2, có máy giặt+tủ lạnh, máy lạnh đều mới 100%. Nhà nằm hẻm 3m số 83 đường Tôn Đản, vị trí thuận tiện đi lại các quận dễ dàng. Khu vực an ninh có bảo vệ 24/24. Giá 3.5 triệu/tháng, cọc 1 tháng. Lh 0938933662. Ưu tiên người thiện chí thuê lâu dài. [t_luuy] => [t_short_detail] => [feature_image] => /assets/upload/estate/102021/810/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q41.jpg [p_media_image] => ["\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q41.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q42.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q43.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q44.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q45.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q46.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q47.jpg","\/assets\/upload\/estate\/102021\/810\/phong_30m2_co_tien_nghi_dau_hem_83_ton_dan_p14_q48.jpg"] [day_start] => 2023-04-25 [day_end] => 2023-05-02 [up_date] => 1682395562 [is_vip] => 0 [is_hot] => 0 [fk_provice] => 1 [fk_state] => 155 [fk_wards] => 160 [address] => 83 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh [project_estate] => 0 [transfer_from] => 0 [price] => 3500 [acreage] => 0 [net_usable_acreage] => 0 [orientation] => 0 [number_of_floors] => 0 [number_of_beds] => 0 [number_of_baths] => 0 [usage_status] => 0 [type_house] => 0 [ower_estate] => 0 [type_ower_estate] => 0 [direct_of_house] => [facade] => [facade_acreage] => [self_governing] => 0 [price_unit] => 1 [contact_phone] => 84938933662 [contact_email] => kalshidon@yahoo.com [contact_name] => Anh Minh Q4 [contact_address] => [is_status] => 1 [is_delete] => 0 [is_hit] => 446 [p_search] => [link_rewrite] => phong-30m2-co-tien-nghi-dau-hem-83-ton-dan-p14-q4 [alias_check] => [seo_title] => [keywords_title] => [seo_description] => [date_create] => 2021-10-28 12:59:19 [date_update] => 2023-04-25 11:06:02 [link_get] => [id_crawller] => [source_estate] => [people_rent] => [] [choose_post] => {"group":"location","step":1,"idpost":0,"prev_group":"cate","prev_step":2,"data":{"location":{"1":{"id_parent":"1","step":"2","group":"location","pid":"1","id":"1","fk_provice":"1","fk_state":"155","fk_wards":"160","so_nha":"83","duong_pho":"T\u00f4n \u0110\u1ea3n","address":"83 T\u00f4n \u0110\u1ea3n, Ph\u01b0\u1eddng 14, Qu\u1eadn 4, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","map_lat":"0","map_long":"0"}}},"is_finish":1,"cate":{"id_cate":"11","11":{"list":{"0":"0","id_parent":"11"},"next_id":"11"},"0":{"next_id":"11"},"step":0,"step_finish":0,"is_finish":1},"location":{"step":1,"finish":1},"itemCate":{"cid":"11","is_keywords":"0","is_footer":"1","is_parent":"0","ads_image":null,"ads_home":null,"ranking":"1","status":"1","is_home":"no","is_nav_menu":"no","style_form":"form1","is_delete":"no","feature_image":"\/assets\/data\/res\/alo-nha-tro-cho-thue-phong-tro.jpg","seo_title":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd Ch\u00ednh Ch\u1ee7 Gi\u00e1 R\u1ebb M\u1edbi Nh\u1ea5t T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","keywords_title":"ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd, cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd","seo_description":"T\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd tr\u00ean Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd cho thu\u00ea \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 gi\u00e1 c\u1ea3 t\u1eeb b\u00ecnh d\u00e2n \u0111\u1ebfn cao c\u1ea5p l\u00e0 s\u1edf h\u1eefu cho m\u00ecnh 1 ph\u00f2ng tr\u1ecd \u0111\u1ec3 \u1edf gi\u00e1 t\u1ed1t, gi\u1edd t\u1ef1 do . \u0110\u0103ng tin m\u1edbi li\u00ean t\u1ee5c 24\/7.","link_rewrite":"cho-thue-phong-tro","link_rewrite_location":null,"cat_title":"Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd","seo_title_location":"Cho Thu\u00ea Ph\u00f2ng Tr\u1ecd [city] Gi\u00e1 c\u1eadp nh\u1eadt m\u1edbi nh\u1ea5t T\/Y - Alo Nh\u00e0 Tr\u1ecd","short_description":"

D\u1ecbch v\u1ee5 cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> l\u00e0 h\u00ecnh th\u1ee9c kinh doanh b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft \u0111\u1ebfn t\u1eeb nhi\u1ec1u n\u0103m nay. \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 sinh vi\u00ean, v\u00ec th\u1ebf khi gi\u00e1o d\u1ee5c ng\u00e0y c\u00e0ng ph\u1ed5 c\u1eadp, c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng cao \u0111\u1eb3ng, \u0111\u1ea1i h\u1ecdc m\u1ecdc l\u00ean c\u00e0ng nhi\u1ec1u th\u00ec nhu c\u1ea7u thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> c\u0169ng t\u0103ng cao, th\u1eadm ch\u00ed l\u00e0 qu\u00e1 t\u1ea3i.<\/p>\r\n

\"Cho
Cho thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd, nh\u00e0 tr\u1ecd<\/figcaption><\/figure>\r\n

Ph\u1ea7n l\u1edbn nhu c\u1ea7u t\u00ecm thu\u00ea ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong> \u0111\u1ebfn t\u1eeb sinh vi\u00ean t\u1ec9nh l\u1ebb l\u00ean th\u00e0nh ph\u1ed1 h\u1ecdc t\u1eadp v\u00e0 l\u00e0m vi\u1ec7c. Nh\u1ea5t l\u00e0 v\u00e0o d\u1ecbp tuy\u1ec3n sinh \u1edf c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc, Cao \u0111\u1eb3ng th\u00ec t\u00ecnh tr\u1ea1ng \"ch\u00e1y\" ph\u00f2ng tr\u1ecd l\u00e0 chuy\u1ec7n \"nh\u01b0 c\u01a1m b\u1eefa\".<\/p>\r\n

\u0110\u1ec3 gi\u1ea3i quy\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp v\u00e0o Alonhatro.com \u0111\u1ec3 t\u00ecm ph\u00f2ng tr\u1ecd g\u1ea7n n\u01a1i b\u1ea1n h\u1ecdc t\u1eadp, l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi gi\u00e1 r\u1ebb, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u00fai ti\u1ec1n, s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi sinh ho\u1ea1t v\u00e0 \u01b0u ti\u00ean g\u1ea7n \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc, ch\u1ee3, si\u00eau th\u1ecb, b\u1ec7nh vi\u1ec7n,....<\/p>\r\n

C\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ea7n quan t\u00e2m khi thu\u00ea\u00a0ph\u00f2ng tr\u1ecd<\/strong><\/h2>\r\n

<\/p>\r\n

Khi t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1\u00a0nh\u00e0 tr\u1ecd\u00a0cho thu\u00ea th\u00ec\u00a0sinh vi\u00ean c\u1ea7n\u00a0quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn c\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 sau:<\/p>\r\n